Mandag den 22. februar 2021 gav overlæge og professor i infektionsmedicin Jens Lundgren et livecastet offentligt foredrag i Videnskabernes Selskabs mødesal.


CORONA-PANDEMIEN: FRA KAOS TIL LØSNING
Pandemier kommer med jævne mellemrum, og en kortlægning af mikroorganismer med pandemisk potentiale siden H1N1 influenzapandemien i 2009 har klargjort trusselsbilledet. Alligevel blev verden overrasket primo 2020. Frygten og usikkerheden var stor. Den politiske ledelse og ledelse af kritiske institutioner, der er afgørende i en hurtigt udviklende krise, blev stress-testet. Et forskningsapparat, der var forberedt, kunne hurtigt besvare kaos med nøgterne analyser. Forskning på tværs af naturvidenskabelige, økonomiske, juridiske og antropologiske felter blev skabt. Samarbejder på tværs af lægefaglige discipliner accelererede. En folkeoplysningsproces som ikke er set magen gik i gang; befolkningen var problemet (læs: smittekilden) men også løsningen (læs: ved ændret adfærd afbrydes smitteveje). Dette skete nationalt og internationalt. Udfordringer, trusler, stres, kølig analyse, panik, og åbenbaringer – i et sammensurium. Og langsom men sikkert blev aftegningerne af reelle løsningerne klarere og klarere. En forunderlig rejse.


Jens Lundgren er professor i infektionsmedicin ved Institut for Klinisk Medicin, det sundhedsfaglige fakultet ved KU, og overlæge på infektionsmedicinsk afdeling, Rigshospitalet. Læge fra KU, og skrev sin disputats på National Institutes of Health (NIH), USA i 1980’rne. Forskningsmæssigt fokus på smitsomme virusinfektioner, inkl. HIV, influenza og andre luftvejsvira, samt infektioner hos immunsvækkede. Leder af Grundforskningsfonds center of excellence PERSIMUNE. Egne forskningsgruppe (www.chip.dk) har ca. 80 ansatte. Min families vinkel: arbejder for meget, er tosse god, og siger ja til for mange ting. 

Forsidefoto: creativeneko/Schutterstock
Portrætfoto: Rigshospitalet