Mandag den 1. marts gav professor i nationaløkonomi Torben M. Andersen et livecastet offentligt foredrag i Videnskabernes Selskabs mødesal.


SMITTERISIKO OG SAMFUNDSØKONOMI - NEDLUKNINGER, RESTRIKTIONER OG HJÆLPEPAKKER
Coronakrisen har stor samfundsøkonomisk betydning. For at begrænse smittespredningen har det i flere omgange været nødvendigt med nedlukninger, restriktioner og anbefalinger. Disse tiltag har haft til formål at begrænse omfanget og formen af kontakt mellem mennesker, men dette har samtidigt stor økonomisk betydning. Kontakt mellem mennesker er et grundlag for meget økonomisk aktivitet. Virksomhedernes afsætning afhænger af det, og kontakt mellem mennesker er selvsagt også af stor betydning på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Coronakrisen har derfor affødt to store samfundsøkonomiske spørgsmål. Hvordan skal sundhedsmæssige hensyn afvejes med de samfundsøkonomiske konsekvenser, både ved nedlukninger og ved genåbninger? Hvordan kan hjælpepakker indrettes, så de økonomiske konsekvenser af de sundhedsmæssigt begrundede restriktioner kan aflastes for virksomhedsejere og lønmodtagere, og hvilke implikationer har det? Foredraget behandler disse spørgsmål og gør samtidig en midtvejsstatus over, hvordan coronakrisen indtil nu har påvirket dansk økonomi.


Torben M. Andersen, professor i nationaløkonomi, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet.
Omfattende videnskabelig produktion omhandlende bl.a. den nordiske velfærdsmodel, offentlig økonomi og arbejdsmarkedsøkonomi. Torben har været aktivt involveret i økonomisk politisk rådgivning i Danmark (bl.a. som Overvismand og formand for Velfærdskommissionen), i de nordiske lande, EU-kommissionen og OECD. 
Senest som formand for ekspertgruppen, der er foråret 2020 rådgav om genåbning og hjælpepakker, samt som medlem af den "Faglige Referencegruppe til Nationalt Varslingssystem for COVID-19".

Forsidefoto: NAR studio/Shutterstock
Portrætfoto: Lars Kruse