Mandag den 8. marts 2021 gav professor emeritus i dansk sprog Frans Gregersen et livecastet offentligt foredrag i Videnskabernes Selskabs mødesal.


SPROGHISTORIENS SORTE HUL: BYENS KENDTE SKRIFT - LANDETS UKENDTE TALE
Vi ved meget om sproghistorie, men der er endnu mere, vi ikke ved. Vi har først og fremmest svært ved at danne os nogen forestilling om sproghistorien i den lange periode af menneskehedens historie, hvor vi var jæger-samlere. Jæger-samlere skriver ikke. Først når skriften opstår, har vi nogenlunde fast grund under fødderne.

Men skrift er ikke tale, og der skal altid en slutningsproces til, før vi får greb om, hvordan folk har talt. Og så er der det yderligere ømme punkt, at folk helt op til i dag i langt større tal boede på landet end i de byer, hvor skriften opstod og blev praktiseret. Måske er skriften kun en afspejling af, hvordan fine folk i byerne talte? I foredraget opridser jeg, hvordan by og sprog hænger sammen gennem historien og afslutter med nogle forslag til, hvordan vi kan forstå landbefolkningens tale, før vi får solid viden om den i og med, at dialektologien opstår i midten af 1800-tallet. Måske er det sorte hul ikke helt uigennemtrængeligt.

(For at kunne se foredraget i full screen, kan du klikke nedenfor på foredragstitlen ved det røde segl)


Frans Gregersen er cand.mag. i lingvistik og sprogpsykologi. Han blev dr.phil. i 1991 og var fra 1996 til 2018 professor i dansk sprog ved Københavns Universitet. Fra 2005 til 2015 var han leder af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier, i daglig tale kaldet Sprogforandringscentret, på Københavns Universitet. Han var derefter leder af et projekt om Dansk talt i USA og Argentina (Danske Stemmer) og er nu formand for advisory board på et projekt om den danske sprogvidenskabelige strukturalismes historie (Infrastructuralism).

Mere om…

Læs mere om Frans Gregersen på: https://nors.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/36761

Læs mere om Sprogforandringscentret på: https://dgcss.hum.ku.dk/

Læs mere om Danske Stemmer på: https://danskestemmer.ku.dk/

Illustration: Billion Photos/Shutterstock
Portrætfoto af Frans Gregersen: Karen Lindegaard