Mandag den 3. maj 2021 gav professor i bakteriologi Lone Gram et offentligt livecastet foredrag om bakteriernes forunderlige verden i Videnskabernes Selskabs mødesal.


HVORFOR PRODUCERER BAKTERIER ANTIBIOTIKA?
I 1928 opdagede Alexander Flemming, at en mikroorganisme, en skimmelsvamp, producerede et bakteriedræbende stof, penicillin. Både skimmelsvampe og bakterier kan producere antibiotiske stoffer, og 60% af de antibiotika, vi bruger i medicinsk behandling, er dannet af mikroorganismer. Analyser af mikrobernes arvemasse (genomer) viser, at der stadig er et enormt uudnyttet potentiale. Det er godt nyt for behandling af bakterie-infektioner. Vi har antaget, at bakterier og svampe bruger antibiotiske stoffer i deres indbyrdes konkurrence, en slags ”weapons of mass destruction”, men vi har ikke mange resultater, der viser, at det faktisk er disse stoffers naturlige funktion. Hvis vi fjerner en bakteries evne til at danne antibiotika, medfører det ofte store ændringer i vækst og adfærd hos producent-bakterien, hvilket indikerer at antibiotiske stoffer har andre funktioner end blot at være forsvar mod andre. Ved at forstå de (mange) funktioner, som antibiotika har i bakteriers biologi, kan vi både bliver klogere på, hvordan naturen fungerer, men også lægge nye og bedre strategier for at finde nye antibiotika.


Lone Gram ville være læge, men besvimede under TV-transmissionen af den første hjerteoperation, i sort-hvid. Det var næsten lidt tilfældigt, at hun startede som bromatologi-studerende på Landbo-højskolen, hvor hun siden det første store mikrobiologi-kursus i 1983 har været brændende optaget af, hvad bakterier kan og gør. Mange forbinder bakterier med sygdom og død, men for Lone er det bakteriernes umådelige nytteværdi, der er i centrum. I naturen omsætter de organisk materiale til de byggesten alt liv består af, de producerer nyttige stoffer, som vi bruger som medicin, i vaskepulver eller i madvarer. Lone arbejder med både klassiske bakterie-dyrkninger, molekylærbiologiske metoder og moderne omics-teknologier.

Lone Gram blev indvalgt som medlem af Videnskabernes Selskab i 2020.

Links
https://www.staff.dtu.dk/gram 
https://virtuelgalathea3.dk/om/videoer (bakterier fra dybhavet, Roseobacter)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlsdFfrAB8T5IOsPhmy4PdwzQ_NfAHI6n (Lone Gram)
www.cemist.dtu.dk 
https://www.youtube.com/watch?v=1SY_epYp2vs 


Fotos af bakterier på forside og i artikel: Jesper Scheel 
Portræt af Lone Gram: Lars Svankjær