Uddannelses- og Forskningsministeriet uddeler hvert år fem EliteForsk-priser til nogle af landets dygtigste og mest talentfulde forskere. Alle indstillinger vurderes af bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond, som indstiller pris- og rejsestipendiemodtagere til uddannelses- og forskningsministeren.

Videnskaberne Selskab afholdt i den forbindelse mandag den 17. maj 2021 en spændende foredragsaften med årets prismodtagere, hvor vi fik et indblik i de yngre forskeres banebrydende forskning. 


Portrætfotos: Søren Kjeldgaard/EliteForsk


PROGRAM FOR FOREDRAGSAFTENEN

Kl. 19.00
Velkomst ved Marie Louise Nosch, Præsident i Videnskabernes Selskab

Kl. 19.05
Om EliteForsk ved Maja Horst, Bestyrelsesformand i Danmarks Frie Forskningsfond

Kl. 19.10 
Signe Normand
Professor på Institut for Biologi, Aarhus Universitet

Et foranderligt Arktis set fra oven – fra celler til satellitter
Arktis er i hastig forandring. Hver sommer bliver arktisk lidt grønnere – men ikke alle steder. Ændringerne er komplekse og varierer fra sted til sted. Hvad er årsagerne til denne variation? Det undersøger jeg ved at kombinere data på tværs af skala – i både tid og rum - fra satellitter, droner, felt- og laboratorieundersøgelser. Herved kan vi bedre forstå ændringerne og deres konsekvenser.

Kl. 19.30
Emil Fosbøl
Overlæge på Hjertecentret, Rigshospitalet

Hjertesygdomme set fra oven med fokus på hjerteklapbetændelse
Hjertesygdomme har en vedvarende central rolle for folkesundheden og kræver mange ofre. Sygdommene kan anskues fra forskellige afstande, eks via mikroskop på celle niveau eller fra et epidemiologisk ”helikopterperspektiv”. Emnet for foredraget vil være hjerteklapbetændelse (infektiøs endokarditis) som er min primære interesse. Hjerteklapbetændelse er en dødelig sygdom med ca. 600 nye tilfælde i Danmark om året. Med afsæt i forskningen, vil foredraget også give indsigt i fremtidens muligheder for patienter med hjerteklapbetændelse.

Kl. 19.50
Eva Boxenbaum
Professor på Institut for Organisation, Copenhagen Business School

Organisationer som Institutionelle Entreprenører
Ildsjæle fungerer som institutionelle entreprenører, når de gennem deres organisatoriske kontekst bidrager bevidst til at ændre samfundet. Ildsjæle støder dog tit hovedet mod en institutionel mur af etablerede tankesæt, normer, og regler, der blokerer for deres banebrydende ideer. Hvordan, og under hvilke betingelser, får de tilstrækkelig gennemslagskraft til at påvirke samfundet i den ønskede retning?

Kl. 20.10
Gemma Clare Solomon Larsen
Professor på Nano-Science Center og Kemisk Institut, Københavns Universitet

Electrons go ballistic: Quantum interference in molecules
Zooming in to the nano-meter length scale (one millionth of a millimetre), we reach the size of single molecules. Here, some expectations from the macroscopic world will hold, while others are challenged by quantum mechanics. When quantum effects dominate, electrons are not simply particles but also behave as waves. Here I will show how we can use these effects to find super-insulating molecules.
(Foredraget afholdes på engelsk)

Kl. 20.30
Anders Engberg-Pedersen
Professor på Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Krigskunst – før og nu 
Krig er andet end magt og politik. Krig virker også som en katalysator for nye måder at tænke på. I dette foredrag vil jeg fokusere på, hvordan Napoleonskrigene skabte et nyt verdensbillede baseret på usikkerhed, og hvordan krigsteorien, litteraturen og spil udviklede nye ideer og metoder til at håndtere den. Det har vist sig at have en noget overraskende relevans for i dag. I anden del af foredraget beskriver jeg, hvordan aktuel krigsteori har overtaget gamle æstetiske idéer om kreativitet, intuition og genialitet – med andre ord, hvordan krig blev til en kunstart.

Kl. 20.50
Afslutning