Siden 2010 har yngre forskningsleder fået et skub på vejen af bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond som en del af DFF's karriereprogram for særligt talentfulde, yngre forskere. 

Som tidligere år afholdt Videnskabernes Selskab et åbent arrangement. hvor en håndfuld af disse yngre talenter fortalte om deres forskningsprojekter. Foredragsaftenen var planlagt til december 2020, men blev udsat på grund af forsamlingsforbuddet.


Se aftenens foredrag her:Aftenens program

Kl. 19.00          

Velkomst ved Marie Louise Nosch, præsident, Videnskabernes Selskab

Kl. 19.05          

Om Sapere Aude ved Lone Gram, bestyrelsesmedlem, Danmarks Frie Forskningsfond

Kl. 19.10

Lektor Anke Ninija Karabanov
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet 

Reorganisation of brain networks in aging
After age 40, brain volume decreases 4% for every passing decade. To compensate for shrinkage, older brains recruit additional brain areas, but this makes activity patterns less distinguishable and may hurt the brain's ability to adapt to changing task demands. I use neuroimaging techniques that can visualize brain activity, to understand how aging challenges the brain and how we preserve youthful network patterns. With my research, I help to identify strategies for maintaining a healthy and active brain.
(Foredraget blev holdt på engelsk)

Kl. 19.30

Adjunkt Henrik Munch Roager
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Hvordan påvirker tarmbakterier peristaltik i spædbørn?
Mange børn kæmper i perioder af deres første leveår med forstoppelse, diarre og kolik. De underliggende årsager er uklare, men sammenspillet mellem kosten, tarmbakterier og tarmens peristaltik kunne være afgørende. Formålet med projektet er at følge 125 danske børn fra fødsel til 1 årsalderen med henblik på at identificere mekanismer, hvormed tarmbakterier påvirker tarmens peristaltik. Denne viden vil potentielt kunne bane vejen for nye måder at forebygge og afhjælpe mavesmerter i spædbørn.

Kl. 19.50

Lektor Jeanet Sinding Bentzen
Økonomisk institut, Københavns Universitet
 
Religionens rolle for samfundsøkonomien: Anvendelse af eksperimenter og Big data

Hvorfor er nogle samfund rigere end andre? Projektet tester hypotesen om, at religion påvirker personers beslutninger i en grad, så det kan forklare forskelle mellem samfund. Man kan ikke udføre et laboratorieeksperiment med dosering af religion til nogle testsamfund frem for andre, men med et såkaldt naturligt eksperiment kan vi gøre noget, der ligner. Det er svært at måle religion og ikke mindst graden af religiøsitet, hvorfor projektet inddrager kilder, der spænder på tværs af fag og verdensdele.

Kl. 20.10

Postdoc Niels Valdemar Vinding
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet

Producing Sharia in Context
Dette projekt viser, at sharia - islamisk ret, etik og praksis - i høj grad er et omskifteligt produkt af sin kontekst. I mødet med samtidens store spørgsmål, så som køn, bæredygtighed og demokrati, fremfører mange muslimer aktive, levende og nærværende genfortolkninger af de guddommelige påbud. Fra konteksten hentes en intuitiv og induktiv forståelse af meningen med de store religiøse budskaber, som bliver styrende for ret, moral og praksis. Projektet udfordrer forskning i og forståelsen af sharia, og viser at normative kræfter uden for islam flytter både mening og forståelse af ret og uret, rigtig og forkert.

Kl. 20.30

Adjunkt Kristoffer Szilas
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, København Universitet

Eksisterede nutidens geologiske processer også for 3 milliarder år siden?
Spørgsmålet om, hvornår og hvorfor pladetektonik opstod her på Jorden, er det største uafklarede problem inden for geologien. Man har hidtil antaget at dannelsen af Arkæiske bjergarter i Grønland krævede tilstedeværelsen af vand og dermed pladetektonik. I dette forskningsprojekt vil jeg teste en ny model, der kan resultere i et paradigmeskifte for vores forståelse af planeters generelle udvikling og dermed grundlaget for liv.

Kl. 20.50

Afslutning

Foto af Tariq Mikkel Khan, DFF