På førende angelsaksiske universiteter overvejer man alvorligt at lukke eller kraftigt reformere de klassiske studier. Studier i den græsk-romerske oldtid anklages nemlig for at reproducere stereotyper, og for at de i deres essens er både bygget på og fordrer strukturel racisme og eurocentrisme.

Til denne paneldebat vendte vi blikket mod antik-forskningen i Danmark. Fire danske antik-forskerne gav svar på de de brændende og dog bydende nødvendige spørgsmål: Bør vi lukke de klassiske studier? Eller er der mere end nogensinde behov for at lære fra antikkens tankegods?

Panelet bestod af:
  • Marie-Louise Bech Nosch, Professor i antikhistorie, Saxo-instituttet, KU samt Præsident for det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 

  • Marianne Pade, Professor i klassisk filologi, Aarhus Universitet samt redaktør i det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 

  • Christian Ammitzbøll, Ph.d. og lektor i historie, Københavns Universitet 

  • David Bloch, Professor i græsk og latin, Københavns Universitet 

Sammen ridsede panelet fronterne op i den identitetspolitiske debat om fremtiden for de klassiske studier, da de tog vores læsning af de antikke kilder og fælles historieskrivning op til gennemsyn. Debatten blev modereret af historiker og journalist Adam Holm.

Foto: Unsplash/Anne Nygård


Se foredraget her:Arrangementet blev præsenteres i samarbejde med Golden Days Festival.