Mandag den 8. november 2021 gav professor Ole Sigmund et offentligt foredrag om topologioptimering i Videnskabernes Selskabs Gl. Mødesal.


Naturen er fuld af eksempler på komplekse strukturer, som knoglestrukturer eller nanostrukturede insektøjne, fremkommet gennem den naturlige evolution. Fra et ingeniørsynspunkt er det oplagt at skele til naturens bygningsværker, men der er en fælle forbundet hermed: naturens konstruktioner har sjældent helt de samme formål som menneskeskabte konstruktioner. På DTU udvikles en designmetode kaldet topologioptimering. Hermed kan vi frembringe optimale konstruktioner eller materialer for vilkårligt definerede målfunktioner. Trods den strikt matematisk definerede fremgangsmåde er resultaterne ofte meget naturligt udseende konstruktioner, som kan fremstilles ved hjælp af 3d print eller mikroforarbejdning. Igennem foredraget gives eksempler på brug af topologioptimering til design af mega-broer, varmevekslere og nano-optiske systemer, som bryder grænser for, hvad der kan realiseres og giver store vægtbesparelser eller reduceret energiforbrug til fordel for den grønne omstilling.
Se foredraget her:


Ole Sigmund er Professor og Villum Investigator på DTU Mekanik, Danmarks Tekniske Universitet. Han er verdensførende forsker indenfor topologioptimering, som er en computerbaseret metode til at optimere på konstruktioner lige fra mega-broer over varmevekslere til nano-strukturer. Han er uddannet på DTU og har haft forskerstillinger på universiteterne i Essen og Princeton.Portrætfoto af Ole Sigmund: Martin Mydtskov Rønne
Illustrationer: Ole Sigmund