Mandag den 14. marts 2022 gav professor i historie Louise Nyholm Kallestrup et offentligt foredrag om Christian 4. og trolddomsforfølgelser i Selskabs Gl. Mødesal.


Christian 4. er en af danmarkshistoriens mest kendte – og omstridte – konger. Han er kendt som renæssancekongen, der gav København smukke bygningsværker som Rundetårn og Børsen, men også som den politiske fantast, der kørte rigets finanser i sænk i Trediveårskrigen. Og så er han blevet kaldet heksejæger, fordi han aktivt blandede sig i flere processer mod formodede hekse i hele riget. Foredraget tager udgangspunkt i mit forskningsprojekt om Christian 4. og bestræbelserne på at udrydde trolddom i de danske riger. Her arbejder jeg med “erfaringshistorie”, hvor man grundlæggende forsøger at forstå, hvordan fænomener, begivenheder og oplevelser blev erfaret af datidens mennesker. Kort fortalt: hvordan var det at være der. I mine studier lægger jeg vægt på efter-reformationens forestillinger om dommedag og frygten for “de andre”. Sammen med kongens stræben efter at være en god luthersk konge skabte det en særlig atmosfære, som nærede frygten for trolddom og troldfolk.

Broager

Kalkmaleri fra Broager Kirke fra 1500-1525


Louise Nyholm Kallestrup
er ph.d., lektor og leder af Center for Middelalder- og Renæssancestudier, Syddansk Universitet. Hun er cand.mag. i historie fra Aalborg Universitet. Her havde hun en vejleder, der gav hende frie tøjler til at grave sig ned i italienske kilder til hekseforfølgelser i Europa. I løbet af sine kandidatstudier og senere som ph.d.-stipendiat var hun af flere omgange i Rom for at lave arkivstudier på Inkvisitionsarkivet i Vatikanet. Siden 2014 har hun været lektor på SDU. Hun arbejder i øjeblikket med dansk historie med fokus på trolddom i den gudfrygtige stat, 1559-1660.

Kallestrup foredrag billede

Wickiana Hexenverbrennung Rötteln, 1561

Portrætfoto af Louise Nyholm Kallestrup: Montgomery, Aarhus
Foto af kalkmaleri fra Broager Kirke: Nationalmuseet
Illustration, Wickiana Hexenverbrennung RöttelnJohann Jakob Wick/Wikimedia Commons