Mandag den 9. maj 2022 gav professor i astrobiologi Kai Finster et offentligt foredrag om forskning i livet på Mars i Selskabs Gl. Mødesal


NASA har planer om at sende de første mennesker til Mars indenfor en 20-års periode. I første omgang videnskabsfolk til at udforske Mars. Elon Musk tænker meget større tanker og fantaserer om storbyer på Mars. På Aarhus Universitet undersøger vi de udfordringer, bakterier møder, når de udsættes for forhold, som forefindes på Mars’ overflade. Vi er særlig interesseret i vind-erosion og studerer, hvad der sker med sandkornene, når de støder sammen og oplades. Jeg vil bruge foredraget til at fortælle om de forhold, der hersker på Mars’ overflade og hvad vi kan lære af undersøgelser, hvor vi erstatter astronauter med bakterier. Jeg vil også komme ind på‚ at forskning i at forstå processernes betydning for liv på Mars kan frembringe viden‚ som kan bruges til at fjerne drivhusgasser på Jorden.

Kai Finster foredrag

En kvartsampul (a) indeholdende olivin basalt og en marslignende atmosfære rystes for at simulere vinddreven erosion, hvor sandkornene laver korte hop. Nærbilledet (b) viser, at denne proces eksempelvis kan ionisere argon i atmosfæren. De små elektriske ladninger får mineraler til at gløde svagt(c). Methan kan ioniseres på samme måde som argon, og kulstofatomet i det ioniserede methan kan binde direkte til siliciumatomet i plagioklas. Dermed kan methan hurtigt fjernes fra atmosfæren og igen blive deponeret i mars-jorden.


Kai Finster
 er professor ved Institut for Biologi‚ Aarhus Universitet. Han er vokset op i Tyskland i 70’erne og var meget engageret i miljøbevægelsen. Det var derfor nærliggende at læse biologi. Efter flytning til Aarhus blev han interesseret i bakteriernes rolle i stofkredsløbene i havbunden‚ og han uddannede sig til mikrobiel økolog. Interessen for Astrobiologi blev vakt igennem en kollega‚ som ville vide om bakterier spiller en rolle i dannelse af de røde jorde fra Midtjylland, som han brugte til at teste magneter til indsamling af jernholdigt støv på Mars.

Læs mere på Teknologiens Mediehus og Aktuel Naturvidenskab:
Aarhusforskere har en forklaring på methanmysterium på Mars
Den perfekte sandstorm: Rystet sand indfanger klimagasser
Liv baseret på silicium i stedet for kulstof – en død sild
Louis Pasteur og den spontane genese
Er der liv derude?
Gode chancer for liv på Mars


Portrætfoto af Kai Finster: Else Marie Pilgaard
Illustration: Mars Simulation Laboratory, Aarhus Universitet