Mandag den 23. maj 2022 gav professor Jesper Hattel et offentligt foredrag om forskning i og brugen af digitale tvillinger.


Samfundet gennemgår i disse år en voldsom forandring pga. den omsiggribende digitalisering. Vi kender f.eks. alle til, hvordan vores liv er blevet fuldstændig ændret pga. sociale medier. En lige så kraftig ændring af den måde, vi fremstiller ting på i industrien, er i fuld gang, men den er ikke nær så synlig i den almene offentlighed. Dette betegnes ofte den ”4. industrielle revolution” eller kort Industri 4.0, og en vigtig del af denne transformation er det, vi kalder ”digitale tvillinger”, hvor vi vha. målinger og avancerede matematiske modeller, der beskriver den underliggende fysik, kan gå ind og lave en digital repræsentation af et produkt og dets fremstillingsproces. Disse digitale tvillinger kan, alt afhængig af formålet, være meget komplekse eller relativt simple og gå fra nanometerskala op til meterskala. I foredraget vil vi vise forskellige eksempler fra avancerede 3D printprocesser i metal og plastic til mere traditionelt fremstillede emner fra bil- og vindmølleindustrien.

Hattel_Shutterstock_Chesky


Jesper Hattel
 er professor og sektionsleder på Institut for Mekanisk Teknologi på DTU. Han har altid været fascineret af matematik og fysik, der samtidig kunne bruges i praksis, så uddannelsen som civilingeniør og ph.d. var det perfekte match. Jesper har i over 30 år forsket i, hvordan man kan computersimulere de komplekse fysiske fænomener, der finder sted under fremstillingsprocesser, der indgår i moderne produktion. Han er tidligere medlem af Danmarks Frie Forskningsråd og er en de drivende kræfter i MADE initiativet (Manufacturing Academy of Denmark), der drejer sig om at sikre konkurrencedygtighed i danske virksomheder via avanceret produktionsforskning.


Portrætfoto af Jesper Hattel: Flemming Jørgensen, DTU
Illustration: Shutterstock/Chesky