Mandag den 5. september 2022 gav professor Leif Katsuo Oxenløwe et offentligt foredrag om digitaliseringens betydning for klimaet. 

Internettet bruger i dag næsten 10% af al produceret elektricitet og regnes for at stå for ca. 2% af den menneskeskabte CO2-udledning. Samtidig er der de sidste 10 år sket en afmatning i udvikling af kommunikationsteknologier, der skaber en bekymring for, at internettets energiforbrug vil eksplodere de kommende år. Det til trods er der store forventninger til, at internettet kan bidrage til at reducere den menneskeskabte klimapåvirkning, og endda betragteligt. Hvordan hænger det sammen? Dette foredrag vil beskrive, hvordan øget digitalisering kan hjælpe i klimakampen, og hvordan lys er en nøgle til udvikling af energieffektive kommunikationsteknologier. Hver dag sendes der næsten en billiard (10^15) korte informations-bærende lysglimt rundt på kloden. Dette lys skabes af millioner af lasere, men grundforskningscentret SPOC (Silicon Photonics for Optical Communications) har netop vist, at en enkelt særlig lyskilde kan bære hele internettets datatrafik.

Oxenloewe lab


Leif Katsuo Oxenløwe beskriver sig selv som en slags hybrid mellem en grundforskningsfysiker og en optisk ingeniør, hvor han interesserer sig for alt, der vedrører lys, brug af lys og kontrol af lys (gerne med lys). Lys er flyvsk, hvilket han fortæller, at han måske også er (blevet), og han arbejder på flere måder med at benytte lys til at skabe værdi i verden, især til internetkommunikation. Leif studerede fysik og astronomi på Københavns Universitet og tog en master i Applied Optics på Imperial College i 1990'erne og har interesseret sig for lys lige siden.


Oxenloewe billede2


Fotos: Magnus Møller

Portrætfoto af Leif Katsuo Oxenløwe: Liselotte Plenov