Mandag den 26. september 2022 gav lektor ved Institut for Organisation på CBS Christoph Ellersgaard et offentligt foredrag om den danske magtelite.

Magt er et notorisk svært fænomen at få greb om. Alligevel sidder mange med fornemmelsen af, at nogen har mere magt over samfundet end andre, og at værdien af forskellige former for magt forandrer sig over tid. Christoph Ellersgaard vil komme ind på, hvordan man kan få greb om magten og komme med et bud på, hvilke grupper og former for magt der for alvor betyder noget. Foredraget vil vise, hvordan man ved at trække på netværksdata kan komme ud over mavefornemmelser og komme med et forskningsbaseret bud på, hvem - og hvor mange - der har magten. Det gøres ved at bruge netværksanalyse til at finde en lille tæt integreret gruppe i toppen af det danske samfund. Denne gruppe er ikke blot tæt forbundet, men ligner også hinanden, når det kommer til køn, etnicitet, uddannelse, social baggrund, karriereveje og bopæl. Endelig kommer der et dugfriskt bud på, hvordan magteliten har forandret sig de sidste 110 år baseret på et igangværende forskningsprojekt.

Se foredraget her:Foto: Shutterstock/Gianfranco Vivi

Portrætfoto af Christoph Ellersgaard: Anna Holte

Christoph Ellersgaard har sammen med en række kolleger i en årrække kortlagt danske eliter. Han er uddannet sociolog fra Københavns Universitet og er i øjeblikket ansat som lektor i social netværksanalyse ved Institut for Organisation ved CBS. I øjeblikket arbejder forskningsgruppen på at kortlægge danske eliter 1910-2020. Han har desuden tilrettelagt programserien Magtens Stemmer, der bragte kvalitative interviews med elitens nøglemedlemmer på det hedengangne Radio24syv.

Læs mere her: magtelite.dk