Mellem slut-1700-tallet og midt-1800-tallet genopdagede danske forfattere den nordiske og nordeuropæiske middelalder, dens sprog, kultur og litteratur, og de genfortolkede den i en ny tids optik. Med inspiration fra fx Saxos Danmarkskrønike, den norrøne digtning og folkeviserne skabte digtere som Ewald, Oehlenschläger, Ingemann, Grundtvig, Hertz og Hauch værker, der kom til at definere romantikken i Danmark, og som endvidere kaster lys over vores egen tids fascination af middelalderen. Foredraget vil se nærmere på denne såkaldte ’middelalderisme’ i dansk romantisk litteratur: Hvad fik digterne til at kaste sig over middelalderen, som forrige generationer havde afskrevet som en mørk og barbarisk tidsalder? Hvordan gen- og omskabte de middelalderen i digte, dramaer og romaner, og hvordan gjorde de den relevant for deres egen samtid? Kan den romantiske middelalderisme gøre os klogere på nutidens dyrkelse af den mere eller mindre fantasifuldt gestaltede middelalder i fx film og tv-serier?

Dreyer_Moeller_Billede

Dankvart Dreyer, Marsk Stigs forladte døtre (1839)/ SMK Open

Se foredraget her:Lis Møller er professor i Litteraturhistorie på Aarhus Universitet. Hendes forskningsfelt er den romantiske periode i europæisk litteratur, og i de seneste år har hun især interesseret sig for middelalderisme – dvs. ’middelalderen efter middelalderen’ – i europæisk romantik. Hun var leder af det netop afsluttede forskningsprojekt ”Middelalderisme i dansk romantisk litteratur”, og sammen med hele forskerteamet har hun skrevet en monografi med denne titel. Bogen udkommer i begyndelsen af 2023.