Efter anden verdenskrig blev menneskerettighederne på mange måder fornyet og genopdaget gennem forsøg på at sikre deres gennemslagskraft via internationale organisationer. Mens de Forenede Nationers Verdenserklæringen om Menneskerettigheder og Organisationen af Amerikanske Staters Menneskerettighedserklæring, begge fra 1948, var de første skridt i denne retning, så var det med Den Europæiske Menneskerettigheds Konvention, at egentlige internationale institutioner blev etableret til at sikre beskyttelsen af internationale menneskerettigheder. Dette foredrag fortæller historien om den Den Europæiske Menneskerettigheds Konvention og dens centrale institutioner, og hvordan de har forandret sig i et evigt foranderligt Europa: Fra Den Kolde Krig og de europæiske kolonimagters slutspil over jerntæppets fald og frem til de aktuelle udfordringer af en fælleseuropæisk beskyttelse af menneskerettighederne. 

Se foredraget her:


Mikael Rask Madsen er professor i europæisk ret og integration og centerleder for iCourts, Centre of Excellence for International Courts, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Han er uddannet både som jurist og politisk sociolog og har stået for omfattende globale undersøgelser af, hvordan international ret og institutioner medvirker til regional integration og bedre retsstater. Læs mere om Mikael Rask Madsen her

Foto: Shutterstock / koya979

Portrætfoto: Ditte Valente