Videnskabernes Selskab og Det Unge Akademi inviterede til en eftermiddag med tre spændende dobbeltforedrag, hvor forskermedlemmer fra Selskabet sammen med DUA-medlemmer eller -alumner fortalte om forskning i litteratur, om sikre og effektive computerprogrammer og om "den gode familie" som begreb nu og i tidligere tider.

Udsnit af illustration fra Ludvig Holbergs Niels Klims underjordiske rejse (Ophavsret: Offentligt tilgængeligt)

Forskning i litteratur – Hvad er det?

med Lasse Horne Kjældgaard, dr.phil., direktør & professor i dansk litteratur ved Syddansk Universitet

Simona Zetterberg-Nielsen, ph.d., lektor i Nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet

Kl. 16.30-17.15


Lasse Horne Kjældgaard og Simona Zetterberg-Nielsen samtaler om, hvad det vil sige at forske i litteratur. Litterater ifører sig sjældent hvid kittel og har måske aldrig haft et reagensglas i hånden – den typiske portrættering af videnskabsfolk passer altså ikke på forskere i litteratur. Under denne samtale vil de to litterater med udgangspunkt i deres egen forskning fortælle om, hvordan litteraturforskning kan tage sig ud fra man får den første idé, til man sidder med et færdigt bogmanus foran sig. 


Se samtalen her:

Illustration: whiteMocca // Shutterstock


Beviseligt korrekte, sikre, og effektive programmer.

Med Lars Birkedal, Ph.d., professor ved Institut for Datalogi, Aarhus universitet

& Eva Rotenberg, Lektor ved AlgoLoG, DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet

Kl. 17.30-18.15 


I foredragets første del vil Lars fortælle om programverifikation og softwaresikkerhed:
"Softwaresystemer er en integreret del af det moderne samfund, og sikkerhedshuller og fejl i software medfører store risici og omkostninger for samfundet.
I foredraget vil jeg give et overblik over noget af vores forskning om matematisk-baserede modeller og logikker, der kan bruges til at bevise korrekthed og sikkerhed for en stor klasse af programmer."

I foredragets anden del vil Eva fortælle om effektive algoritmer for foranderlige netværk:
"Den matematiske model for netværk, kaldet en graf, består af punkter og forbindelser mellem punkter. Der findes algoritmer, der effektivt kan beregne svarene på en lang række af spørgsmål om grafer og netværk. Men når en graf eller et netværk er genstand for forandringer, fordi nye forbindelser opstår og gamle forbindelser ophører, har vi en ny udfordring: at tilpasse svaret til den nye instans efter hver ændring.
I foredraget vil jeg fortælle om ny forskning i beviseligt effektive algoritmer til at vedligeholde information i grafer og netværk under forandring."


Se samtalen her:

Familien Waagepetersen af William Marstrand // SMK

Den gode familie før og nu: Drøm eller mareridt?

Med Mette Birkedal Bruun, ph.d. og dr.theol., professor i kirkehistorie, Centre for Privacy Studies, Københavns Universitet

Karen Vallgårda, ph.d., lektor i historie, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet

Kl. 18.30-19.15 


I denne samtale undersøger Mette Birkedal Bruun og Karen Vallgårda familien som faktisk og forestillet fællesskab. Ved hjælp af familieportrætter, bønnebøger, begravelsesprædikener, håndbøger, brevkassebreve og skilsmissesager fra 1500-tallet til i dag illustrerer de vores skiftende forestillinger om, hvordan den gode familie skal se ud – og hvordan virkeligheden ofte kommer på tværs af idealet. Hvilken betydning har familien for den enkelte og for samfundet? Hvordan har familiens interne hierarki, intime forhold og magtdynamikker forandret sig over tid? Og hvordan kan et historisk perspektiv gøre os klogere på vores egen måde at gøre familie på i dag?


Se samtalen her:Kl. 19.15-19.45 

Deltagerne bydes på øl, vand og snacks


Den gode familie før og nu: Drøm eller mareridt?