Lys i bevægelsen - foredrag om oplysningen
Lys i bevægelsen - foredrag om oplysningen.

Få perioder i historien er præget af så megen debat som 1700-tallets Oplysning. Få ideer har skabt så meget uenighed i eftertiden og været genstand for så mange anklager som Oplysningens ideer om frihed, autonomi, tolerance, ytringsfrihed, universalisme, lykke og verdslighed. Derfor er det forbundet med store vanskeligheder at skulle definere, hvad Oplysning egentlig er. I foredraget gives et bud en definition, idet der samtidig insisteres på, at der er tale om et åbent, mangesidigt og uafsluttet projekt. Samtidig reflekteres der over, hvorfor Oplysningens ideer har udløst så meget diskussion i eftertiden ikke bare mellem mennesker, men også mellem nationer og verdensdele.