Antti-Pekka Jauho er professor og centerleder ved Nanotech, Department of Micro- and Nanotechnology på DTU.


Den berømte amerikanske fysiker Richard Feynman holdt i 1959 et visionært foredrag med titlen: ”There is plenty of place at the bottom”.   Han spurgte: ”Hvad mon kunne vi opnå hvis vi kunne bygge lagdelte strukturer med atomar nøjagtighed, med præcis de rigtige lag?”  Hans drøm er ved at blive virkelighed i dag, og i dette foredrag vil jeg fortælle, hvordan vi er kommet så langt.  Startskuddet lød i 2004, da Andre Geim og Kostya Novoselov fremstillede grafen, et to-dimensionalt lag af kulstofatomer.  I dag har vi ca 2500 medlemmer i den to-dimensionale familie: tænk hvor mange forskellige Lego-tårne man kunne bygge med klodser i 2500 forskellige farver?