Offentligt foredrag i Videnskabernes Selskab

Kan en mæslingevaccine beskytte dig mod lungebetændelser? Kan en tuberkulosevaccine beskytte dig mod blodforgiftning? Var koppevaccinen det bedste middel mod AIDS, som menneskeheden endnu har haft? Og er effekterne forskellige for mænd og kvinder? Chritine Stabell Benn vil argumentere for, at svaret på alle disse spørgsmål er ja. Hendes gruppes forskning i vacciner i verdens fattigste lande har givet indsigt i vaccinernes mangesidede virkninger.

Forskningsresultaterne viser, at vacciner udover at beskytte mod målsygdommen, den specifikke effekt, også har såkaldt uspecifikke effekter, ved at træne immunsystemets evne til at reagere på andre sygdomsorganismer. Særligt de levende vacciner, som indeholder en smule af den levende sygdomsorganisme i en svækket form, ser ud til at styrke immunsystemets evne til at beskytte sig mod andre sygdomsorganismer. De giver altså ekstra bonus. Særligt blandt kvinder. Imidlertid ser de inaktiverede vacciner, der indeholder en smule dræbt sygdomsorganisme, ud til at kunne reducere immunsystemets evne til at forsvare sig mod andre ting. Igen er effekterne stærkest blandt kvinder.

Fundene åbner døren for en ny forståelse af immunsystemet hos mænd og kvinder, og for hvordan det kan moduleres af vacciner. Men det er kontroversielle observationer, ikke mindst fordi de åbner døren for, at man kan lave skade med vacciner, og derfor er disse observationer endnu ikke almindeligt anerkendt.

I 2014 gennemførte verdenssundhedsorganisationen WHO imidlertid et review af evidensen for uspecifikke effekter af vacciner og konkluderede, at de levende svækkede vacciner, mæslingevaccine og tuberkulosevaccine, var forbundet med næsten en halvering af den samlede dødelighed, en effekt, der ikke var forklaret ved forebyggelse af mæslinger og tuberkulose. Derimod var den inaktiverede difteri-tetanus-kighoste (DTP) vaccine forbundet med øget dødelighed i de fleste studier. WHO anbefalede mere forskning i uspecifikke effekter.

Læs mere på http://www.cviva.dk/News/2014/05_WHO_SAGE_review.aspx

Christine Stabell Benn er overlæge, dr. med., professor og centerleder ved Danmarks Grundforskningsfonds center for Vitaminer og Vacciner.