Carlsbergfondet stiftedes den 25. september 1876 som en donation til Videnskabernes Selskab. Med virkning fra den 1. oktober 1888 skænkede brygger J.C. Jacobsen sine bryggerier til fondet. Videnskabernes Selskab har siden 1876 udpeget bestyrelsen for fondet, som har haft den dobbelte funktion både at stå for uddelinger af fondets midler og at stå for ledelsen af Carlsberg i dag som aktionær med bestemmende indflydelse og medlemskab af aktieselskabsbestyrelsen. Relationerne mellem fond, bryggeri og Selskabet har forandret sig i årenes løb og i foredraget vil der blive redegjort for hovedtrækkene af denne historie, der begynder med bryggeren og hans intentioner og foreløbig er endt med, at Carlsberg er blevet en bryggerikoncern af helt andre dimensioner end forudset ved fondets stiftelse. Foredraget er baseret på et forskningsprojekt om historien bag ledelsen af Carlsberg.

  Ditlev Tamm, som har en dobbelt doktorgrad i Jura og historie, er professor i retshistorie ved Københavns Universitet. Han har været medlem af Videnskabernes Selskab siden 1990.