Medlemmerne af Videnskabernes Selskab og af Det Unge Akademi bød igen i år velkommen indenfor i det smukke palæ på H.C. Andersens Boulevard.


Forskningens Døgn i Videnskabernes Selskab bød på en rundvisning ved vores generalsekretær, Mogens Høgh Jensen, hvorefter der var fire fantastiske dobbeltforedrag inden for forskellige humanistiske og naturvidenskabelige forskningsfelter. De fire forsker-par repræsenterede hvert sit akademi og var blevet bedt om at gå sammen for at fortælle om deres fag eller forskningsfelt.