For Women in Science er en global, årligt tilbagevendende prisuddeling indstiftet af L’Oréal og UNESCO, der skal få de gode rollemodeller blandt kvinder i naturvidenskabelig forskning frem i lyset - og tiltrække flere kvinder til de naturvidenskabelige fag.

For Women in Science-priserne er den danske del af programmet L’Oréal-UNESCO For Women in Science. Globalt set er priserne blevet uddelt siden 1998. I 2019 uddeltes L’Oréal-UNESCO-priserne for 11. gang i Danmark. Sammen med æren fulgte en pris på 110.000 kroner.

Tre unge forskertalenter fik overrakt priserne af HKH Prinsesse Marie ved en ceremoni i den smukke Pompejisal på Carlsberg Akademi, onsdag den 15. maj 2019.

 

HØR PRISMODTAGERNES TALE OM DERES FORSKNING

Torsdag d. 16. maj 2019 fik prismodtagerne lejlighed til at fortælle om deres forskning i Videnskabernes Selskab. 

Se foredragene nedenfor.


Adjunkt Vida Engmann, Syddansk Universitet

Vida Engmann forsker i stabilisering af organiske, miljøvenlige polymersolceller. De har mange fordele, bl.a. mekanisk fleksibilitet, lav vægt og lav pris. Derfor kan de inkorporeres i mange forskellige applikationer.Organiske solceller har imidlertid den udfordring, at de har en dårlig holdbarhed. Vida er pioner indenfor forskningen i polymersolceller og har udviklet en metode til at forbedre de organiske solcellers stabilitet. Dermed opnås en 10 gange effektforøgelse fra solcellerne over tid, det højeste opnået til dato på verdensplan.


Læge, ph.d. Stine Linding Andersen, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital

Stine Linding Andersen er læge og forsker ved Klinisk Biokemisk Afdeling og Klinisk Institut, Aalborg Univesitetshopital. Stine forsker i betydningen af thyroidea sygdomme hos gravide. Stine klarlægger jodindtaget hos gravide i Danmark og undersøger forstyrrelser i stofskifte hos gravide og deres betydning for graviditetsforløbet og barnets udvikling, især hjernen. Stines forskning vil bidrage til optimal diagnostik og behandling af stofskiftesygdomme hos gravide og til overvejelserne om, hvorvidt man rutinemæssigt bør undersøge thyroidea funktionen hos alle gravide i Danmark.


Adjunkt Maria Andreasen, Aarhus Universitet

Maria Andreasens forskning er centreret om biofysiske undersøgelser af protein aggregering. Protein aggregering ses som strukturerede og velordnede klumper af proteiner og forekommer både i forbindelse med sygdomme som Alzheimer’s og Parkinson’s, og som funktionelle materialer, der udnyttes af bakterier i biofilm- dannelse i forbindelse med etablering af bakterielle infektioner. Maria arbejder med at undersøge og forstå de molekylære mekanismer, der fører til uønsket protein aggregering og dermed også at finde en metode til at modvirke dem.


Spørgsmål vedrørende arrangementet kan rettes til programkonsulent Mette Miller Danielsen på mda@royalacademy.dk eller 33 43 53 14.