Den menneskelige krop består af ca. 37 billioner celler der kommunikerer med hinanden via udskillelse af signalstoffer fra én celle som opfanges af signalmodtagere på andre celler. Denne kommunikation er essentiel for mange biologiske processer og fejl i kommunikationen giver ophav til en lang række sygdomme. Det er dermed ikke overraskende at mange lægemidler virker ved at genoprette fejlkommunikationen. Signalstofferne binder til signalmodtagerne på celleoverfladen og igangsætter dermed signalering inde i cellerne. Denne interaktion er meget specifik og sammenlignes ofte med en nøgle der skal passe i en lås. Nye metoder gør det muligt at forstå disse interaktioner helt ned på atomart niveau som kan udnyttes til at identificere nye signalstoffer og udvikle nye potentielle lægemiddelstoffer.