Videnskabernes Selskab inviterer med støtte fra Carlsbergfondet til den 6. Royal Academy Lecture in the Humanities and Social Sciences. 

Efter forelæsningen bydes der på reception med en forfriskning. Det er gratis at deltage, dog bedes man tilmelde sig via nedenstående tilmeldingsrubrik.

Onsdag den 8. marts 2017 holdt professor Heinrich Detering forelæsningen ""Frygt og bæven: Religion og fortællekunst i Thomas Manns "Josef og hans brødre".

I romanen "Josef og hans brødre", som mere og mere betragtes som Thomas Manns egentlige hovedværk, genfortælles den bibelske Josef-historie med udgangspunkt i stamfædrene Abraham, Isak og Jakob og med inddragelse af både jødiske, kristne og muslimske traditioner såvel som moderne psykologi og religionshistorie. En central rolle spiller her Abrahams "opdagelse af Gud", som vil være forelæsningens tema. Herudfra diskuteres forholdet mellem antropologi og teologi og mellem religion og humanisme.