Helle Porsdam er professor (MSO) i amerikanske studier, SAXO-Instituttet, Afdelingen for Historie, Københavns Universitet.

Sidste foredrag i vores serie om Big Data afholdes af to foredragsholdere:

Helle Porsdam:
Det digitale humaniora er kommet for at blive. De fleste er enige om, at den digitale teknologi er en stor gevinst, når det drejer sig om undervisning og formidling, fordi den gør adgangen til og delingen af viden meget nemmere og dermed er med til at skabe et mere åbent og demokratisk samfund. Der er mindre enighed, når det drejer sig om det mere forsknings- og erkendelsesmæssige niveau. I dette foredrag vil historiefaget, humanistisk erkendelse og arbejdet med kulturarven stå i centrum.

Bo Ærenlund Sørensen:
Digitale værktøjer gør det muligt at kaste nyt lys på det kinesiske propaganda-apparats rolle i formationen og udviklingen af den moderne kinesiske stat. Dette foredrag vil præsentere en række eksempler på, hvordan brugen af computerteknologi lader os undersøge, hvordan den kinesiske presse er blevet brugt til at iscenesætte den offentlige forståelse af den samfundsmæssige udvikling. Hvor åben har pressen været? Med hvilke midler har den søgt at påvirke den offentlige mening? Og hvordan har dette forandret sig over tid?