Henrik Breuning-Madsen blev dr.scient i 1983 og professor i geografi i 1991 på Københavns Universitet med særlig henblik på jordbund og miljø. I Danmarsk har han arbejdet med okkerkortlægning, jordens vandretention og opbygget den danske pedologiske jordbundsdatabase. Arkæologisk har Henrik Breuning-Madsen især forsket i jernkappedannelser i gravhøje, der er forudsætningen for Egtvedpigens bevarelse. Han har opbygget et laboratorium på University of Ghana og har i mere 25 år haft forskningssamarbejder med ghanesiske forskere om bl.a. den danske kulturarv.   

I forbindelse med Nationalmuseets Jelling-projekt, finansieret af Bikubenfonden, blev der udført en lang række boringer i Jellinghøjene. Formålet med disse var bl.a. at besvare følgende spørgsmål, der vil blive kommenteret i foredraget.

1: Hvad består Jellinghøjene jordbundsmæssigt af, og hvorfra blev de mere end 4.000.000 tørv taget til opbygning af højene?

2: Hvordan er bevaringsforholdene i dag i højene, og kan tørvene fortælle os noget om landskabet og landbrugsjorden i Vikingetid, f.eks. har jorderne siden Vikingetid afgivet eller optaget CO2 fra atmosfæren?

3: Er begravelsen i Nordhøjen (Gorm den Gamle?) foretaget i en Bronzealderhøj, ovenpå hvilken der er bygget en vikingetidshøj, eller er hele højen fra Vikingetid?

4: Hvorfor blev der på Nordhøjen dannet en brønd, der i flere hundrede år forsynede Jelling med vand (byens tevand)?

På basis af ovenstående afsluttes foredraget med en gennemgang af højenes sandsynlige udvikling gennem 1000 år.