Hvem er vi? Hvor stammer vores forfædre fra? Og hvor kom vores sprog fra? Nye teknikker til analysen af isotoper, proteiner af gammelt dna er ved at revolutionere menneskets fortid. For første gang er arkæologerne, lingvisterne og genetikerne gået sammen i et omfattende tværfagligt samarbejde, der har givet et dybere indblik i europæerne og deres sprogs ældste historie, end man nogensinde har haft før.

KRISTIAN KRISTIANSEN

Professor i arkæologi ved Göteborgs Universitet og specialist i bronzealderen samt kulturarv. Har forestået udgravninger i Thy, Bohuslän, Ungarn og Sicilien, men de seneste 8 år har han fortrinsvis arbejdet sammen med et team af naturvidenskabelige forskere: Ancient DNA med Eske Willerslev-gruppen fra Center for GeoGenetik ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, samt strontium-isotopanalyser med Karin Frei, Nationalmuseet ogDouglas Price, København. Hans bøger omfatter Europe Before History(Cambridge UNiversity Press 1998) og med Thomas Larsson: The Rise of Bronze Age Society (Cambridge University Press 2005); dertil et par hundrede artikler. Resultaterne af dette projekt har revolutioneret vores opfattelse af bronzealderen, gennem påvisningen af omfattende folkevandring under det tredje og andet årtusind før vores tidsregning.

GUUS KRONEN:

Professor MSO i komparativ lingvistik ved Institut for Nordiske Studier og Lingvistik på Københavns Universitet. Guus Kroonen fik sin Ph.d. i sammenlignende indoeuropæisk sprogvidenskab fra Leiden Universitet, Holland. Han har publiceret flere studier om sprogudvikling og etymologi, blandt andet en etymologisk ordbog om de germanske sprog. I 2016 fik han tildelt en ERC Starting Grant til et tværfagligt forskningsprojekt om Europas lingvistiske rødder, med fokus på udbredelsen af den indoeuropæiske sprogfamilie. I samme år indgik han et samarbejde med blandet andet Kristian Kristiansen, Karin Frei og Eske Willerslev, som har som foremål at integrere lingvistisk, arkæologisk og genetisk forskning om Europas fortid.