Lars Gårn Hansen er professor i økonomi ved Københavns Universitets Institut for Fødevare og Resurse Økonomi. Han forsker i miljøøkonomi, regulering og forbrugeradfærd, men han har også arbejdet på andre områder. Han er medlem af De Økonomiske Råds formandskab og har deltaget i flere politik udvalg og udredninger inden for miljøområdet. Han er født i 1959, uddannet cand.polit. og blev lic.polit (phd) i 1997. 

Kontrollerede forsøg er den domminerende empiriske strategi inden for store dele af natur- og sundhedsvidenskaben. De seneste årtier har vi set en eksplosiv stigning i anvendelsen af kontrollerede forsøg inden for den økonomiske videnskab. Ligesom inden for andre videnskaber er der efterhånden udviklet en praksis for afvikling af økonomiske forsøg med mennesker i ’standard’ laboratorier rundt om i verden, og på det seneste er der sket en stigning i anvendes økonomiske feltforsøg. Men hvordan kan kontrollerede forsøg bidrage til vores forståelse af de grundlæggende drivkræfter bag økonomisk adfærd og til at belyse vigtige konkrete politik problemer? Foredraget beskriver, hvordan økonomer laver forsøg med mennesker i laboratoriet og i felten, hvad denne tilgang har betydet for økonomisk teori og diskutere muligheder og begrænsningerne i forhold til andre empiriske strategier på det økonomiske område.