Mads Melbye er læge, dr.med., professor i epidemiologi og sektordirektør på Statens Serum Institut samt professor i medicinsk epidemiologi ved Københavns Universitet. Om foredraget:

Dansk sundhedsvidenskabelig forskning er internationalt i top. Det skyldes ikke mindst Danmarks mangeårige tradition for opbygning af omfattende registreringer af den enkelte borger. Senest er også store biobanker med millioner af prøver kommet til. Disse milliarder af data omsættes dagligt til vigtig ny viden om, hvorfor sygdomme opstår, og hvordan de kan forebygges og behandles. Kom om hør om, hvordan registerforskerne arbejder med de store sundhedsspørgsmål, og hvordan den nye viden om gener og titusindvis af analytter i blodet indgår i deres arbejde.