Der tales i disse år meget om humanioras krise og om relevansen af at beskæftige sig med de traditionelle humanistiske fag i det 21. århundrede.

Foredraget tager udgangspunkt i to fremtrædende forskeres bud på, hvad der kan være grunden til humanioras prestigetab.  Hvor man ofte hører, at traditionelle humanistiske fag simpelthen har mindre at byde ind med i vores dages samfund, går de to forskere i en anden retning. De mener tværtimod, at humaniora i dag så at sige har glemt sin kerne og peger begge tilbage på den opfattelse af de humanistiske fag, man finder i Renæssancens Europa. Det var her det moderne humanioras grundlæggede metoder først blev defineret, og sammen med den metodiske refleksion ser vi ofte overvejelser om vigtigheden af, at mennesker beskæftiger sig med sprog og litteratur, kunst og kultur. I foredraget ses der tilbage til humanioras rødder i Renæssancen, og de diskussioner vi finder på den tid om humanioras opgaver

Marianne Pade er professor i Klassisk Filologi på Aarhus Universitet og har siden 2011 været direktør for Det Danske Institut i Rom. Hun er PhD fra Københavns Universitet og har været ansat på Thesaurus linguae Latinae i München, KU og LMU i München, inden hun i 2001 kom til Aarhus Universitet. Hendes forskning har været koncentreret om den klassiske tradition i Renæssancen og nylatinsk sprog og kultur.