Marita Akhøj Nielsen arbejder med ældre dansk sprog og litteratur. Hun har skrevet bøger og artikler om dansk fra runerne til romantikken. I de senere år har hun ledet en række projekter, der dels har udarbejdet online udgaver af ældre danske tekster og ordbøger, dels har gennemført forskningsopgaver med de digitale ressourcer som empirisk basis. Sideløbende er hun redaktør for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og har ansvaret for selskabets fire videnskabelige skriftserier, foruden enkelte bøger, der primært har et formidlende sigte.

275 år med Videnskabernes Selskab

Fire mænd mødes hjemme hos den ene. Han er kongens fortrolige, og han har en plan. Året er 1742, den 13. november, og på mødet bliver planen realiseret: De fire grundlægger et lærd selskab i tidens ånd. Selskabets medlemmer skal mødes for at drøfte videnskabelige problemer og iværksætte ny forskning. Når der fremlægges nyttige indsigter, skal de udbredes til læg og lærd – selskabet skal udgive en skriftserie. Alt skal ske til kongens fornøjelse, til fædrelandets ære og til videnskabernes fremgang. Sådan var den beskedne begyndelse på det, vi i dag kender som Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Møderne og skriftserierne har været selskabets kerneaktiviteter lige siden. En række vidt forskellige forskningsprojekter har haft deres udspring i selskabet, som efter bedste evne har forsøgt at påvirke de politiske rammer for videnskaben. Formidlingen af forskningsresultaterne foregår i dag på mange platforme, lige fra trykte bøger til Facebook, og med tyngdepunkt i offentlige foredrag.