Det er et udbredt synspunkt, at indvandring udgør en trussel mod den sociale sammenhængskraft. Tanken er, at social sammenhængskraft forudsætter en fælles identitet, og at indvandringen udfordrer denne identitet.  Vi er med andre ord mere tilbøjelige til at have tillid til dem, der ligner os selv, og solidaritet forudsætter ligeledes et værdifællesskab. I foredraget vil jeg undersøge dette synspunkt nærmere. Er det rigtigt, at det at være fælles om en identitet er befordrende for den sociale sammenhængskraft? Og hvad er det i givet fald for en identitet, vi skal være fælles om? Det har nationalister, liberale og multikulturalister forskellige bud på. Hvad er op og ned i debatten, og hvilke argumenter er der for de forskellige synspunkter?