Kvinder i Danmark har efterhånden overhalet mændene, når det gælder uddannelsesniveau. Men der er stadig kun få kvinder, der når de øverste ledelsesposter, og kvindeandelen på direktionsgangen og i bestyrelseslokalerne stiger kun langsomt. Hvorfor går det så langsomt, både i udlandet og ikke mindst i Danmark? I foredraget fortælles om den danske og internationale forskning i kvinder i topledelse, som i det sidste årti er vokset eksplosivt. Betyder kvinder i bestyrelsen noget for virksomhedernes bundlinie og risikovillighed? Er det virksomhederne, som stadig diskriminerer kvinderne på vej mod toppen, eller er det kvinderne selv, der fravælger karrieren? Er barselsorloven en reel hindring for ligestilling, eller er det kønsstereotype-opfattelser af kvinders lederevner, der er problemet? Hvad betyder netværk for kvindernes muligheder for at nå til top? Og er tingene ved at ændre sig – vil der være mange flere kvinder i toppen om ti år?Nina Smith er professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet. Hun har igennem hele siden akademiske karriere bl.a, forsket i kvinders karriere og lønforhold, i de senere år med fokus på kvinder i topledelse. Nina Smith har været medlem af Det økonomiske Råds formandskab (’vismand’), samt medlem af en række kommissioner, bl.a. var hun formand for Dagpengekommissionen i 2015. Derudover har Nina Smith været medlem af en række bestyrelser i både den offentlige og private sektor, for tiden bl.a. Nykredit og Carlsberg.   

Nina har været medlem af Videnskabernes Selskab siden 2007.