Goethe og Lyset

Det er ikke sikkert, at Goethes sidste ord, inden han døde den 22. marts 1832, var ”Mere lys!” Men det er sikkert, at han livet igennem beskæftigede sig med lyset – det naturlige lys, fra solens stråler og månens genskin til de farver, som for ham at se opstod ved lysets møde med mørket, og som han udviklede en omfattende farveteori om. Goethes farvelære er gået over i historien enten som en stor mands store vildfarelse eller – sjældnere - som en endnu større mands behjertede forsøg på at hævde et andet forhold mellem menneske og natur end det, den moderne naturvidenskab arbejder ud fra. Men emnet ”Goethe og lyset” rækker videre end til farvelæren, for Goethes naturopfattelse sætter sig også sine tydelige spor i hans digtning, hvis kvalitet det er svært eller umuligt at benægte.

LÆS OM KOMMENDE ARRANGEMENTER HER.