Flagermus og tandhvaler har udviklet evnen til at fange byttedyr i komplet mørke ved at udsende kraftige ultralydssignaler og lytte efter svage, returnerende ekkoer få millisekunder senere i en proces kaldet ekkolokalisering. Indtil for ganske nylig har man vidst ganske lidt om, hvordan ekkolokaliserende dyr bruger denne aktive sans til at navigere og jage i komplet mørke. Dette foredrag omhandler, hvordan et interdisciplinært samarbejde har ført til udvikling af små akustiske optagere, der kan sidde på ryggen af både 30 grams flagermus og 30 tons hvaler i naturen, og dermed tillade detaljerede studier af deres jagter i nattemørket eller i dybhavet. Disse små dataloggere har således revolutioneret vores indsigt i, hvordan aktiv sansning med ultralyd guider fangstadfærden hos vilde flagermus og hvaler, og til stor overraskelse vist, at de på mange måder har udviklet meget ens biosonarsystemer.    

Peter Teglberg Madsen er professor i sansefysiologi ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. Han forsker primært i, hvordan dyr bruger lyd til kommunikation og ekkolokalisering, og hvordan disse processer påvirkes af menneskeskabt støj. Har har tilbragt mere end fire år af sit liv til havs og har pioneret brugen af små dataloggere til at studere adfærd og fysiologi hos nogle af verdens største og mindste pattedyr i naturen.