Rane Willerslev er professor i antropologi på Aarhus Universitet.

Hvad nyt kan vi lære om den bibelske fortælling om Abrahams ofring af Isak, hvis vi ser den gennem menneskeofringer, som de udøves blandt tjuktjerne i Sibirien? 

Abrahams ofring af Isak fremlægges normalt som en fortælling om religiøs tro, mens tjuktjerne ofrer deres gamle til forfædrene for at snyde sig til flere menneskeliv og rensdyr. De to offertraditioner har derfor umiddelbart intet tilfælles. Ikke destomindre vil jeg vise, hvordan de to offertraditioner kan afsløre hinandens skjulte værdier. Med udgangspunkt i den franske antropolog Louis Dumonts idé om, at en dominerende værdi altid indeholder sin egen modsætning, viser jeg, at “blufferi" (tjuktji) er skyggen af “tro" (Abraham), og omvendt. På visse tidspunkter, bliver religiøs tro fanget af sin egen skygge, flipper over og bliver til blufferi. Denne forvandling finder sted på baggrund af en grundlæggende værdi, som deles af begge offertraditioner: den nødvendige hierarkiske afstand mellem mennesket og det guddommelige. Alt dette giver os mulighed for at fortolke Abrahams ofring af Isak på en måde, som står i modsætning til de fremherskende læsninger, nemlig, som en handling, hvor Gud testes af Abraham.