Offentligt Foredrag

Hvordan higgs-partiklen blev fundet

John Renner

Offentligt foredrag med John Renner

Det europæiske forsøgscenter for partikelfysik CERN i Geneve spiller en central rolle i den forskning, som giver os viden om naturens mindste byggesten og om den måde de vekselvirker på, så de fx kan danne atomer og molekyler. Det hele er smukt teoretisk beskrevet ved hjælp af Standard Modellen. Da man i 2012 fandt Higgs-partiklen på CERN, var det den sidste brik i modellen, som faldt på plads. 

Foredraget omhandler Standard Modellens grundbegreber, noget om den metode de ca. 6000 fysikere igennem 20 år i et globalt samarbejde har udviklet til at finde Higgs-partiklen og så selvfølgelig opdagelsen. Til slut lidt udsyn. Vi ved at Standard Modellen er ukomplet, selvom den indtil nu har forklaret alle de forsøg, vi har udført for at afprøve den. Hvad vil man gerne gøre for at komme videre?

John Renner Hansen, Dekan, professor Lic. Scient, har med næsten 40 års ansættelse inden for offentlig forskning og uddannelse været en del af den rivende udvikling området har gennemgået siden begyndelsen af 70’erne. Karrieren begyndte allerede i 1974 med ansættelsen som timegymnasielærer i fysik på Metropolitanskolen, og senere ved Københavns Kommunes HF-Enkeltfagskursus, hvor han efter kandidateksamen og 2500 timer foran eleverne i 1980 blev ansat som adjunkt.

Karrieren tog dog en betydelig drejning, da han i august 1980 fik tilbudt en stilling som forsker ved CERN, det europæiske center for partikelfysikforskning i Geneve. Gennem de følgende tre årtier, 7 år på CERN og 27 år ved Københavns Universitet, har John Renner Hansen sammen med kollegerne fra Niels Bohr Institutet spillet en afgørende rolle i tre centrale eksperimenter ved CERN. De har alle haft til formål at efterprøve partikelfysikkens standardmodel, startende med opdagelsen af Z og W partiklerne i 1983 og sidst med opdagelsen af Higgs-partiklen i 2012. Ind imellem har eksperimenterne foretaget hundrede af målinger, som med enorm præcision bekræfter modellen.

John Renner Hansen blev i 1995 ansat som lektor ved Niels Bohr Institutet og som professor samme sted i 2002. Sideløbende med forskningen har John Renner Hansen været en meget aktiv underviser, specielt på de indledende kurser på fysikstudiet og med offentlige foredrag om de nyeste landvindinger inden for de mindste bestanddeles fysik, partikelfysikken. 

John Renner Hansen har gennem årene været udpeget til en lang række rådgivende organer i forbindelse med dansk og international forskning, fx formand for Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd, medlem og næstformand for Dansk Center for Scientific Computing, Formand for et af fysikpanelerne ved Det Europæiske Forskningsråd, medlem af European Strategy Forum on Research Infrastructure, medlem af EU-Forskningsinfrastrukturkomite og dansk delegat ved den internationale styregruppe for etableringen af den europæiske neutronkilde ESS i Lund.

I 2005 blev John Renner Hansen institutleder ved Niels Bohr Institutet og i 2012 dekan for det nyetablerede Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, som med sine 4.400 ansatte og 9.000 studerende er Danmarks største natur- og biovidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution.

John Renner Hansen blev i 2004 indvalgt i Det Kongelige Videnskabernes Selskab.

1. dec 2014

19.30-21.00

 • Sted:

  Videnskabernes Selskab
  H.C. Andersens Boulevard 35
  1553  København

 • Arrangement:

  Offentligt Foredrag

 • Pris:

  Gratis

 • Tilmelding:Se foredraget

Spørgsmål

 • Eva Bang-Hansen
 • ebh@royalacademy.dk

Hos Videnskabernes Selskab gør vi brug af cookies, med det formål at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at vi lagrer dine cookies hos os.