Frans Gregersen

Om de 2000 ord som H.C. Ørsted indførte i det danske sprog

Frans Gregersen

*****Foredraget er UDSKUDT som følge af regeringens tiltag for at begrænse smitten af COVID-19 (Corona-virus) VIL BLIVE AFHOLDT 7. SEPTEMBER 2020*****

H.C. Ørsted foreslog, og brugte selv, ca. 2000 nye danske ord som fagtermer. De to vigtigste succeser er ordene ’ilt’ og ’brint’, men der var mange flere, som ikke blev brugt af andre end ham selv. I foredraget sættes Ørsteds indsats som sprogfornyer ind i en historisk kontekst: Ørsted stod for det naturvidenskabelige gennembrud i det danske forskningslandskab, og hans politiske overbevisning tilsagde, at almindelige mennesker skulle engageres; derfor dansk terminologi.

Derefter gennemgås baggrunden for de to signifikante succeser – Ørsted havde bl.a. kontakt med den danske sprogforsker Rasmus Rask, som frarådede brugen af ordene ”ilt” og ”brint”. Endelig kontrasterer Frans Gregersen succeserne med en vigtig fiasko, før han afslutter med at se på Ørsteds praksis i forhold til nutidig sprogpolitik.

Portrætfoto: privat

Frans Gregersen er cand.mag. i lingvistik og sprogpsykologi. Han blev dr.phil. i 1991 og var fra 1996 til 2018 professor i dansk sprog ved Københavns Universitet. Fra 2005 til 2015 var han leder af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier, i daglig tale kaldet Sprogforandringscentret, på Københavns Universitet. Han var derefter leder af et projekt om Dansk talt i USA og Argentina (Danske Stemmer) og er nu formand for Advisory Board på et projekt om den danske sprogvidenskabelige strukturalismes historie (Infrastructuralism).

Foredraget er del i en serie af foredrag organiseret af Selskabet for Naturlærens Udbredelse og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i anledning af fejringen af 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen i 1820.

20. apr 2020

19.30-21.00

 • Sted:

  Auditorium 1, H.C. Ørsted Bygningen
  Universitetsparken 5
  2100  København Ø

 • Arrangement:

  HCØ2020 Offentlige Foredrag

 • Pris:

  Gratis
  Tilmelding nederst på denne side

  Dørene åbner kl. 19.00

Foredragsrækken er støttet af Carlsbergs Mindelegat og Carlsbergfondet

Find vej

1 Map

Tilmelding

Spørgsmål

 • Mette Miller Danielsen
 • Programkonsulent
 • 33435314
 • mda@royalacademy.dk