Kom til

Forskningens Døgn 2018

Medlemmerne af Videnskabernes Selskab og af Det Unge Akademi byder igen i år indenfor i det smukke palæ på H.C. Andersens Boulevard med rundvisninger, dobbeltforedrag og et lille bogudsalg. HUSK tilmelding nederst på siden.


Eftermiddagens program:

Kl. 15.00 Rundvisning på 1. sal ved præsident Mogens Høgh Jensen

kl. 15.55 Velkommen på 3. sal

 
kl. 16.00:

Birgitte Kornum og Maiken Nedergaard: 

Søvnens regulering og betydning hos raske og syge
Vi bruger alle sammen omtrent en tredjedel af vores liv på at sove. Det kan virke som spild af tid, men det er det ikke. Hjernen har under søvnen travlt med at gøre rent efter dagens brug og med at organisere ny viden.

Maiken Nedergaard vil her fortælle om sin store opdagelse af det system, der transporterer væske gennem hjernen. Maikens forskning har vist, at søvn spiller en stor rolle for dette væskeflow, og hendes opdagelser kan muligvis forklare, hvorfor for lidt søvn forringer hjernens funktion og i sidste ende kan føre til sygdomme som Alzheimer’s demens.

Selvom man gerne vil sove nok, er det ikke sikkert man kan. Birgitte Kornum vil fortælle om, hvordan søvn reguleres af forskellige hjernesystemer, og hvordan ydre faktorer kan påvirke disse. Birgittes forskning har fokus på et at disse systemer – det hypocretinerge system, og hun vil fortælle om, hvordan det fungerer hos raske, og hvad der sker, hvis det bliver ødelagt under sygdom.


kl. 16.40 

Casper Sylvest og Morten Rievers Heiberg: 

Kernevåben og afskrækkelse i historisk perspektiv
Efter en periode med vigende opmærksomhed er truslen fra kernevåben tilbage på den globale politiske dagsorden. I dette oplæg sætter vi kernevåbnene og ideen om atomar afskrækkelse i historisk perspektiv. I 1946, året efter bombningen af Hiroshima og Nagasaki, besad USA mindre end 10 atombomber. Tyve år senere var mere end 38.000 kernevåben fordelt på fem stater. Men hvordan blev denne teknologi forstået og hvilken betydning fik den for USA og dets allierede? Indledningsvist ser vi på kernevåbnenes rolle i udviklingen af den Kolde Krig og på kernevåbnenes implikationer for amerikansk udenrigspolitik og militærstrategi. Her sætter vi blandt andet fokus på våbenkapløbet og amerikansk alliancepolitik under den kolde krig. For det andet beskæftiger vi os med ideen om atomar afskrækkelse og begrebet sikkerhedsgaranti i en periode med hastig våbenteknologisk udvikling. Hvordan blev afskrækkelsen og alliancespørgsmålet forstået, hvilke konsekvenser fik de nye doktriners (gradvise) implementering og hvilke reaktioner affødte de i det amerikanske og andre vestlige samfund?


kl. 17.20

Dorthe Ravnsbæk og Bo Brummerstedt:

Funktionelle materialer er forudsætningen for bæredygtig energi
Funktionelle materialer er fundamentet for vores højteknologiske samfund. Hvordan ville vores dagligdag se ud uden f.eks. computere, elmotorer og batterier? Det er blot få eksempler på genstande hvis funktion er baseret på bestemte materielegenskaber, og udviklingen af et bæredygtigt samfund afhænger i høj grad af vores evner til at fremstille nye miljøvenlige materialer med skræddersyede egenskaber. Et materiales egenskaber, afgøres af dets atomare struktur, dvs. identiteten af de enkelte atomer og deres indbyrdes rumlige placering.  De stadigt større krav til materialernes egenskaber kræver en grundlæggende forståelse af samspillet mellem materialernes kemiske fremstilling, deres atomare strukturer og deres egenskaber. Vi vil starte med at give en introduktion til moderne materialekemi med fokus på udvikling af nye materialer til energikonvertering og –opbevaring. Derefter vil vi i større detalje fortælle om hvordan fremstilling af nye materialer undersøges med henblik på at kontrollere opbygningen helt ned på det atomare niveau og hvorledes den atomare opbygning påvirker materialernes egenskaber. 


Kl. 18.00: 

Jesper Ryberg og Kristian Lauta: 

Domstole og Retfærdighed
Domstole spiller en helt central rolle for retfærdighedsopfattelsen i vores samfund.
Der er i de seneste årtier gennemført omfattende forskning, der peger på, at menneskers vurderinger og handlinger i vid udstrækning er påvirket af forhold, som vi ikke selv er bevidste om. I mange sammenhænge er dette uproblematisk. Men hvad betyder det for de afgørelser, der træffes ved vores domstole? Er der risiko for, at ubevidste forhold kan influere på retlige afgørelser og i værste fald føre til brud med idealet om lighed for loven? Oplægget vil give et indblik i den nyste forskning i, hvordan retlige afgørelse kan påvirkes på ubevidste måder, og der vil blive skitseret nogle mulige veje til at gardere sig mod den slags påvirkninger. Et andet væsentligt  benspænd for domstoles rolle som retfærdighedsskabende, er diskussionen af hvilke spørgsmål de overhovedet skal forholde sig til. En række sager har i det seneste år aktualiseret dette spørgsmål: fra burkaer og sexskifteoperationer over klimaforandringer til spørgsmålet om lægers eller forskeres ansvar efter ulykker og katastrofer. Oplægget vil forsøge at rejse debatten om domstole og retfærdighed igennem en række sager, og pege på centrale udviklinger i hvad vi opfatter som retlige hhv. politiske, videnskabelige eller moralske spørgsmål.

Kl. 18.40 Tak for i dag    


kl. 18.00 ”Jura, etik”


kl. 18.00 ”Jura, etik”


25. apr 2018

15:00 - 19:00

 • Sted:

  Videnskabernes Selskab
  H.C. Andersens Boulevard 35
  1553  København V

 • Arrangement:

  Forskningens Døgn

TILMELDING:

HVOR?

wptiger.com

Spørgsmål

 • Eva Bang-Hansen
 • Projektleder
 • +4525360770
 • ebh@royalacademy.dk

Hos Videnskabernes Selskab gør vi brug af cookies, med det formål at forbedre hjemmesiden, og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved brug af hjemmesiden accepterer du, at vi lagrer dine cookies hos os.