Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab administrerer en række legater, som kan søges til forskellige videnskabelige formål.

Der gøres opmærksom på:

  • At ansøgninger til legaterne generelt forudsætter en kandidatgrad (dette gælder dog ikke for Cayx Legatet i lige år, Lillian og Dan Finks Fond og Julie Marie Vinter Hansens Rejselegat)
  • At kun ansøgninger med afrejse mindst to måneder efter ansøgningsfristen kan komme i betragtning (ved ansøgningsfrist 1. april kan rejsen altså tidligst indledes 1. juni)
  • At legaterne kun kan søges ved udfyldelse af det digitale ansøgningsskema

Før ansøgningskemaet udfyldes, bør du undersøge, hvilke specifikke krav det enkelte legat har til f.eks. periode, uddannelsesniveau og formål. 
Ansøgning kan både være på dansk eller engelsk. 

Spørgsmål vedrørende legater rettes til Mette Schou på msc@royalacademy.dk eller telefon 31 27 10 56