Legatet skal fortrinsvis anvendes til længerevarende forskningsophold eller videregående forskningsuddannelse i udlandet for forskere, der har afsluttet deres ph.d.-uddannelse eller på anden vis har opnået tilsvarende erfaring. Ansøgning skal dreje sig om forskning, der specifikt kan udføres under udlandsopholdet.

Ph.d.-studerende kan kun komme i betragtning i tilfælde af særlige omstændigheder omkring udlandsopholdet, primært i form af begrundede ekstraordinære projektomkostninger, og i så fald skal ansøgningen indeholde en redegørelse for finansiering af ph.d.-forløbet og de særlige forhold. I praksis gives legat ikke til et obligatorisk eksternt forskningsophold som led i ph.d.-uddannelsen (såkaldt miljøskifte).

Legatet tildeles

(1) forskere inden for geofysik - primært til studier af jordens indre og dens overfladelag 

(2) forskere inden for empirisk psykologi

Empirisk forskning baseret på data gives forrang, og rent teoretisk forskning støttes kun undtagelsesvis.

Se fundatsen for yderligere oplysninger.

Næste ansøgningsfrist er den 1. april 2019


Ansøgningsskema

Der skal benyttes et ansøgningsskema, som udfyldes online og indsendes elektronisk. Du vil modtage en e-mail bekræftelse efter indsendelsen. Bilag til din ansøgning skal vedhæftes elektronisk som én samlet PDF-fil.


Bilag

Som bilag (maks. 10 sider) skal vedhæftes følgende: en generel beskrivelse af rejsen, herunder beskrivelse af de uddannelses- eller forskningsmæssige forhold og indhold samt en begrundelse af valg af værtsinstitution. Ansøgning om støtte til et konkret forskningsprojekt skal indeholde en metodebeskrivelse. Desuden vedlægges budget, CV, publikationsliste og oplysninger om ansøgerens kvalifikationer. En udtalelse fra værtsinstitutionen kan vedlægges.

Spørgsmål kan rettes til Rikke Reinholdt Petersen på rp@royalacademy.dk eller 33 43 53 10.


Bestyrelse

Professor MSO David Lundbek Egholm

Professor, dr.med. Simo Køppe

Professor Hans Thybo (formand)


Seniorforsker, ph.d. Trine Dahl-Jensen (suppleant)

Professor Klaus Mosegaard (suppleant)

Professor, ph.d. Lene Tanggaard Pedersen (suppleant)

--------------------------------------------------------------------------------
Sekretær: Rikke Reinholdt Petersen - rp@royalacademy.dk