Legatet er administreret af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Legatet skal fortrinsvis anvendes til længerevarende forskningsophold eller videregående forskningsuddannelse i udlandet for forskere, der har afsluttet deres ph.d.-uddannelse eller på anden vis har opnået tilsvarende erfaring. 

Legatet tildeles

(1) forskere inden for geofysik - primært til studier af jordens indre og dens overfladelag 

(2) forskere inden for empirisk psykologi

Empirisk forskning baseret på data gives forrang, og rent teoretisk forskning støttes kun undtagelsesvis.


Næste ansøgningsfrist er den 1. april 2022


Ansøgningsskema

Der skal benyttes et ansøgningsskema, som udfyldes online og indsendes elektronisk. Du vil modtage en e-mail bekræftelse efter indsendelsen. Bilag til din ansøgning skal vedhæftes elektronisk som én samlet PDF-fil.


Bilag

Som bilag (maks 10 sider) skal vedhæftes en generel beskrivelse af rejsen, herunder en beskrivelse af de uddannelses- og forskningsmæssige formål og indhold samt begrundelse af valg af værtsinstitution. Ansøgning om støtte til et konkret forskningsprojekt skal indeholde en metodebeskrivelse. Desuden vedlægges budget, CV, publikationsliste og oplysninger om ansøgerens kvalifikationer. En udtalelse fra værtsinstitutionen kan vedlægges. 

Spørgsmål kan rettes til Mette Schou på msc@royalacademy.dk eller 31 27 10 56.

Yderligere informationer kan fås på Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs hjemmeside www.royalacademy.dk

KDVS indsamler personoplysninger til behandling af legatansøgninger. Du kan læse om, hvordan Selskabet behandler personoplysningerne i Selskabets privatlivspolitik.


Bestyrelse

Professor, dr.med. Simo Køppe

Professor Hans Thybo (formand)

Lektor Mads Faurschou Knudsen

Seniorforsker, ph.d. Trine Dahl-Jensen (suppleant)

Lektor Tone Roald (suppleant)

Seniorforsker Arne Døssing Andreasen (suppleant)

--------------------------------------------------------------------------------
Sekretær: Mette Schou - msc@royalacademy.dk