Inge Lehmanns Legat har i de seneste år støttet følgende projekter

Uddelinger 2022

Alfred Sköld, blev bevilget  80.000 kr. til ophold på International Psychoanalytic University Berlin (IPU), hvor der skal arbejdes med projektet ” Shared Hope: Emotions of Climate Activism”, et studie af håbets betydning for unge klimaaktivister i Fridays for Future.


Uddelinger 2021

Niels Christian Mossfeldt Nickelsen blev bevilget 48.700 kr. til Care robots (CRs) constitute advanced technological devices integrated into care situations to assist users/care providers (CPs). Opholdet er fra September 2022 til December 2022

Sarah Bøgelund Dokkedahl blev bevilget 62.800 kr. til 6-måneders forskningsophold som postdoc på Psychological Trauma Research Lab i Tel Aviv, Israel. Opholdet vil vare fra midt-november 2021 til maj 2022.


Uddelinger 2020 

Jane Lund Andersen blev bevilget 50.000 kr. til projektet Karakterisering af saprolit i Lofoten-Vesterålen, Norge: Rester af et præ-Kvartært landskab, eller indikatorer for effektiv grundfjelds-forvitring i de seneste mellemistider?

René Forsberg blev bevilget 60.000 kr. til projektet "ICEGRAV" - Forskningsophold ved Australian Antarctic Division.


Uddelinger 2019

Adjunkt Sofie Pedersen modtog 31.126 kr. til forskningsrejse til Urakawa og Tokyo, Japan, ifm. projekt om undersøgelse af tohjisha-kenkyu-praksissen.

Professor Irina Artemieva modtog 126.000 kr. til delfinansiering af ophold ved Stanford University, CA, USA, med henblik på samarbejde og undervisning m.m. inden for geofysisk forskning.

Postdoc Lone Hørlyck modtog 23.000 kr. til ophold ved Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences i Leipzig, Tyskland, ifm. projektet “Distinct neural mechanisms during encoding for voluntary and intrusive memories following experimental trauma”.


Uddelinger i 2018

Professor (mso) og cand.psych., ph.d. Randi Starrfelt modtog 80.000 kr. til udgifter i forbindelse med forskningsophold ved University of British Colombia, Canada, i relation til projektet The Back of the Brain project – extended.

Professor (mso) og ph.d., dr.psych. Christian Gerlach modtog 80.000 kr. til udgifter i forbindelse med forskningsophold ved University of British Colombia, Canada, i relation til projekt om medfødt ansigtsblindhed.


Uddelinger i 2017

Lektor og ph.d. Tine Nielsen bevilges 63.500 kr. til et forskningsophold ved henholdsvis The Educational Measurement and Assessment Hub, University of Sydney og Pearson Psychometric Laboratory, the Graduate School of Education, University of Western Australia i forbindelse med projekterne "Måling af forældrestress" og "Måling af universitetsstuderendes psykologiske karakteristika" vha. item response teori metoder.

Postdoc fellow og ph.d. Alexey Shulgin bevilges 56.500 kr. til et forskningsophold i Danmark i forbindelse med projektet TopoGreenland - the crustal structure and its links to the topography in Central Greenland.

Adjunkt, ph.d. Katrine Juul Andresen bevilges 52.485 kr. til forskningsrejse- og ophold i forbindelse med projektet "Høj-opløselig kortlægning af kvartære tunneldale og fluviale kanalsystemer i den Dansk-Tyske Nordsø - implikationer for forståelsen af deglaciationshistorien og potentiel anvendelse til optimering af grundvandsproduktion".

Postdoc, ph.d. Johanne Smith-Nielsen bevilges 116.604 kr. til forskningsrejse- og ophold i forbindelse med projektet "Detection and assessment of perinatal depression: when do we need to worry about the infant?".


Uddelinger i 2016

Associate professor Annette Bohn bevilges 103.078 kr. til Dataindsamling, rejseudgifter og forskningsophold ved MARCS Institute, Western Sydney University, Australien i forbindelse med projektet ”Not 'WEIRD' but truly different: Autobiographical Memories in Indigenious Australia”.

Postdoc Anders Bjørk bevilges 45.100 kr. til dækning af ekstra leveomkostninger i forbindelse med forskningsophold ved University of California, Irvine i forbindelse med projektet "G2C - Greenland Ice Sheet Responce to Two Centuries of Oceanic and Atmospheric Change".

Professor Ocke-Schwen Bohn bevilges 57.378 kr. til rejse til og forskningsophold i Sydney, Australien i forbindelse med projektet "Communicative and socio-psychological effects of foreign accented speech".