Inge Lehmanns Legat har i de seneste år støttet følgende projekter

Uddelinger 2020 

Jane Lund Andersen blev bevilget 50.000 kr. til projektet Karakterisering af saprolit i Lofoten-Vesterålen, Norge: Rester af et præ-Kvartært landskab, eller indikatorer for effektiv grundfjelds-forvitring i de seneste mellemistider?

René Forsberg blev bevilget 60.000 kr. til projektet "ICEGRAV" - Forskningsophold ved Australian Antarctic Division.


Uddelinger 2019

Adjunkt Sofie Pedersen modtog 31.126 kr. til forskningsrejse til Urakawa og Tokyo, Japan, ifm. projekt om undersøgelse af tohjisha-kenkyu-praksissen.

Professor Irina Artemieva modtog 126.000 kr. til delfinansiering af ophold ved Stanford University, CA, USA, med henblik på samarbejde og undervisning m.m. inden for geofysisk forskning.

Postdoc Lone Hørlyck modtog 23.000 kr. til ophold ved Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences i Leipzig, Tyskland, ifm. projektet “Distinct neural mechanisms during encoding for voluntary and intrusive memories following experimental trauma”.


Uddelinger i 2018

Professor (mso) og cand.psych., ph.d. Randi Starrfelt modtog 80.000 kr. til udgifter i forbindelse med forskningsophold ved University of British Colombia, Canada, i relation til projektet The Back of the Brain project – extended.

Professor (mso) og ph.d., dr.psych. Christian Gerlach modtog 80.000 kr. til udgifter i forbindelse med forskningsophold ved University of British Colombia, Canada, i relation til projekt om medfødt ansigtsblindhed.


Uddelinger i 2017

Lektor og ph.d. Tine Nielsen bevilges 63.500 kr. til et forskningsophold ved henholdsvis The Educational Measurement and Assessment Hub, University of Sydney og Pearson Psychometric Laboratory, the Graduate School of Education, University of Western Australia i forbindelse med projekterne "Måling af forældrestress" og "Måling af universitetsstuderendes psykologiske karakteristika" vha. item response teori metoder.

Postdoc fellow og ph.d. Alexey Shulgin bevilges 56.500 kr. til et forskningsophold i Danmark i forbindelse med projektet TopoGreenland - the crustal structure and its links to the topography in Central Greenland.

Adjunkt, ph.d. Katrine Juul Andresen bevilges 52.485 kr. til forskningsrejse- og ophold i forbindelse med projektet "Høj-opløselig kortlægning af kvartære tunneldale og fluviale kanalsystemer i den Dansk-Tyske Nordsø - implikationer for forståelsen af deglaciationshistorien og potentiel anvendelse til optimering af grundvandsproduktion".

Postdoc, ph.d. Johanne Smith-Nielsen bevilges 116.604 kr. til forskningsrejse- og ophold i forbindelse med projektet "Detection and assessment of perinatal depression: when do we need to worry about the infant?".


Uddelinger i 2016

Associate professor Annette Bohn bevilges 103.078 kr. til Dataindsamling, rejseudgifter og forskningsophold ved MARCS Institute, Western Sydney University, Australien i forbindelse med projektet ”Not 'WEIRD' but truly different: Autobiographical Memories in Indigenious Australia”.

Postdoc Anders Bjørk bevilges 45.100 kr. til dækning af ekstra leveomkostninger i forbindelse med forskningsophold ved University of California, Irvine i forbindelse med projektet "G2C - Greenland Ice Sheet Responce to Two Centuries of Oceanic and Atmospheric Change".

Professor Ocke-Schwen Bohn bevilges 57.378 kr. til rejse til og forskningsophold i Sydney, Australien i forbindelse med projektet "Communicative and socio-psychological effects of foreign accented speech".

Uddelinger i 2015

Seniorforsker dr.scient. Peter Japsen bevilges 22.240 kr. til prøveindsamling i Sydindien.

Lektor, ph.d. Jytte Bang bevilges 89.000 kr. til arkivforskning i forbindelse med projektet "The Midwest Field Station - dens betydning for nutidig udviklings- og hverdagslivsforskning".

Ph.d. Hanna Thaler bevilges 20.000 kr. til forskningsophold ved Deakin University, Melbourne, Australien.

Ph.d. Thomas Funck bevilges 37.892 kroner til et 6-ugers forskningsforløb ved Alfred Wegener Institute i Bremerhaven, Tyskland, i forbindelse med studier af Eirik højderyggen i Grønland.

Ph.d.-studerende Christian Schiffer bevilges 49.925 kroner til et forskningsophold v. NGU Trondheim, hvor et integreret geofysisk-petrologisk modelleringsprogram skal anvendes til at undersøge skorpen og kappen under de Østgrønlandske Kaledonider.


Uddelinger i 2014

Inge Lehmanns Legat af 1983 har ikke foretaget uddelinger i løbet af 2014.


Uddelinger i 2013

Ph.d. studerende Tone Sorento Drøhse modtog 40.000 kr. til forskningsophold på Svalbard/Norge i forbindelse med ph.d. projektet: "Upper Palaeozoic enhanced porosity and permeability by karstification in the North Sea - and Barents Sea Basins".

Ph.d. studerende Chalotte Glintborg modtog 25.900 kr. til forskningsophold ved Freiburg Universitet, Tyskland i forbindelse med ph.d projektet "Bio-psyko-sociale effekter af koordineret rehabilitering inden for senhjerneskadeområdet".

Psykolog og ph.d. studerende Annika Helgadotlir Davidsen modtog 37.500 kr. til forskningsophold ved University of Wisconsin i forbindelse med ph.d. projektet "Feedback versus no feedback to improve patient outcome in group psychotherapy for eating disorders: A randomised clinical trial".

Ph.d. studerende Lea Skewes modtog 25.000 kr. til forskningsophold ved Centre for Ethical Leadership, Melbourne Business School i forbindelse med ph.d. projektet "Stereotypers effekt på kvinders ambitionsniveau på arbejdsmarkedet".


Uddelinger i 2012

Tais Wittchen Dahl modtog 100.000 kr. til et forskningsophold ved Exeter University, England.

Jørgen L. Pind modtog 11.000 kr. til udgivelse af bogen "Figure and Ground: Edgar Rubin and psycology in Denmark 1850-1950".

Knud Schou Cordua modtog 15.000 kr. til forskningsophold ved Stanford University.

Ole Baltazar Andersen modtog 10.000 kr. til forskningsophold ved University of Newcastle, Australien.


Uddelinger i 2011

Aslak Grinsted modtog 60.000 kr. til et ophold som visiting research professor ved GCESS Beijing Normal University i forbindelse med projektet "The evolving sea level budget".

Barbara Hoff Esbjørn modtog 90.000 kr. til et forskningsophold i New York og forskning i betydningen af tilknytning og emotionsregulering målt i barndommen for udvikling af angstlidelser i ungdommen.

Kenni Dinesen Petersen modtog 70.000 kr. til dækning af boligudgifter i New York i forbindelse med ph.d.-projektet "Numerisk modellering af kontinental riftdannelse og småskala-konvektion."

Vivi Kathrine Pedersen modtog 94.000 kr. til postdoc forskningsophold ved Institut for Geovidenskab, Bergen Universitet i forbindelse med projektet:"Vekselvirkninger mellem klima, erosion, topografi og bjergkædedannelse, belyst ved numerisk modellering."

Mai Winstrup modtog 80.000 kr. til forskningsophold i Seattle i forbindelse med projektet "En automatisk metode til at tælle årlag i iskerner."


Uddelinger i 2010

Seniorforsker Shfaqat Abbas Khan modtog 90.000 kr. til ophold ved University of Colorado i USA I forbindelse med projektet "Present and past ice variability from crustal deformations".

Lektor, ph.d. Mette Skovgaard Væver modtog 122.950 kr. til ophold ved Children's Hospital i Boston, USA og ved Columbia University, New York, USA i forbindelse med projektet "Forhandling af det relationelle rum i tidlig mor-barn interaktion".

Johannes Lang modtog 113.950 kr. til et arkivbesøg ved Yale University i forbindelse med projektet "Death Camp Testimony and the Social Psychology of Genocide".

Marie- Louise Reinholdt-Dunne modtog 115.000 kr. til projektet "Attention Control and Regulation of Emotions" ved Macquarie Universitetet i Australien.