Julie von Müllens Fonds midler kan alene uddeles til danske forskere, der beskæftiger sig med konkrete forskningsopgaver, hvis løsning forudsætter et længere ophold ved netop den forskningsinstitution, forskeren ønsker at opholde sig hos, eller hvis der er tale om feltarbejde med indsamling af empirisk materiale, adgang til databaser eller arkiver, som kun er tilgængelige det pågældende sted.

Bemærk venligst, at legatet ikke er et uddannelseslegat, at det forudsætter en bestået kandidatgrad, og at der kun undtagelsesvis uddeles stipendier til ph.d.-studerende.

Se fundatsen for yderligere oplysninger.

Kun ansøgninger med afrejse efter den 1. december 2019 kan komme i betragtning.

Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober 2019.


Ansøgningsskema

Der skal benyttes et ansøgningsskema, som udfyldes online og indsendes elektronisk. Du vil modtage en e-mail bekræftelse indeholdende de oplysninger, du har tastet i skemaet. Bilag til din ansøgning skal vedhæftes elektronisk som én salmet PDF-fil.


Bilag

Som bilag (maks. 6 sider) skal vedhæftes følgende: projektbeskrivelse inkluderet velbegrundet formål med forskningsrejsen samt begrundelse for valg af forskningssted (maks. 2 sider). Dokumentation for forskningssted, herunder invitation fra vært. Budget inklusiv information om finansiering af rejsen/opholdet samt CV. 

Spørgsmål kan rettes til Rikke Reinholdt Petersen på rp@royalacademy.dk eller 33 43 53 10.


Bestyrelse

Professor, dr.scient. Mogens Høgh Jensen (fm)

Professor, ph.d. Mikael Rask Madsen

--------------------------------------------------------------------------------

Sekretær: Rikke Reinholdt Petersen - rp@royalacademy.dk