Fondets formål er at fremme formidling af forsknings- og udviklingsresultater med henblik på, at videnskabelige landvindinger udnyttes i erhvervs- og kulturliv.

Støtte kan ikke gives til opnåelse af forskningsresultater, til teknisk udstyr eller til aktiviteter, der udelukkende udøves i statsligt eller kommunalt regi, ligesom der ikke gives støtte til uddannelse og videreuddannelse. Bemærk venligst at legatet kun støtter fremtidige projekter (fra 2 måneder efter ansøgningsfristen).

I praksis yder fondet fortrinsvis støtte til trykning af publikationer.

Se fundatsen for yderligere oplysninger.

Der er ansøgningsfrist 1. april og 1. oktober. Næste ansøgningsfrist er den 1. april 2021.


Ansøgningsskema

Der skal benyttes et ansøgningsskema, som udfyldes online og indsendes elektronisk.
Du vil modtage en e-mail bekræftelse indeholdende de oplysninger, du har tastet i skemaet. Bilag til din ansøgning skal vedhæftes elektronisk som én salmet PDF-fil.


Bilag

Som bilag skal vedhæftes følgende: en motiveret ansøgning (1-2 sider), budget, evt. trykketilbud samt relevante personers CV/publikationsliste. For forfattere, redaktører samt oversættere af antologier vedlægges CV/publikationsliste eller andre relevante dokumenter.

Ansøgningen skal yderligere indeholde oplysninger om, hvilke andre fonde/legater der er søgt til samme formål, ligesom det skal oplyses, om der søges tilskud til udgivelse af en akademisk afhandling; er dette tilfældet, vedlægges kopi af udtalelse el.lign., og der redegøres for, hvordan afhandlingen er omarbejdet med henblik på udgivelse.

Eventuelle bilag, som ikke kan vedlægges det elektroniske ansøgningsskema, kan sendes til:

Lillian og Dan Finks Fond
Videnskabernes Selskab
H.C. Andersens Boulevard 35
1553 København V

Spørgsmål kan rettes til Mette Schou på msc@royalacademy.dk eller 31 27 10 56.

KDVS indsamler personoplysninger til behandling af legatansøgninger. Du kan læse om, hvordan Selskabet behandler personoplysningerne i Selskabets privatlivspolitik.


Bestyrelse

Professor, dr.phil. Vincent Gabrielsen

Forskningschef, ph.d. Peter Nørgaard Larsen

Ordbogsredaktør, dr.phil. Marita Akhøj Nielsen 
--------------------------------------------------------------------------------

Sekretær: Mette Schou - msc@royalacademy.dk