Fondets formål er at fremme formidling af forsknings- og udviklingsresultater med henblik på, at videnskabelige landvindinger udnyttes i erhvervs- og kulturliv.

Støtte kan ikke gives til opnåelse af forskningsresultater, til teknisk udstyr eller til aktiviteter, der udelukkende udøves i statsligt eller kommunalt regi, ligesom der ikke gives støtte til uddannelse og videreuddannelse. Bemærk venligst at legatet kun støtter fremtidige projekter (fra 2 måneder efter ansøgningsfristen).

I praksis yder fondet fortrinsvis støtte til trykning af publikationer.

Se fundatsen for yderligere oplysninger.

Der er ansøgningsfrist 1. april og 1. oktober. Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober 2021.


Ansøgningsskema

Der vil 1. juli 2021 komme link til ansøgningsskemaet.


Spørgsmål kan rettes til Mette Schou på msc@royalacademy.dk eller 31 27 10 56.

KDVS indsamler personoplysninger til behandling af legatansøgninger. Du kan læse om, hvordan Selskabet behandler personoplysningerne i Selskabets privatlivspolitik.


Bestyrelse

Professor, dr.phil. Vincent Gabrielsen

Forskningschef, ph.d. Peter Nørgaard Larsen

Ordbogsredaktør, dr.phil. Marita Akhøj Nielsen 
--------------------------------------------------------------------------------

Sekretær: Mette Schou - msc@royalacademy.dk