Lillian og Dan Finks Fond har i de seneste år støttet følgende projekter

Uddelinger efteråret 2021

Jens Peter Munk blev bevilget 30.000 kr. til udgivelsen af en monografi "Jørgen Roed. Modne år"

Jacob Isager blev bevilget 25.000 kr. til udgivelsen af en bog om ædelmetaller og ædelsten i Romerriget ifølge Plinius den Ældre.

Birgitte Fink blev bevilget 20.000 kr. til udgivelsen af en bog om landskabsmaler Harald Jerichau. 

Jesper Svenningsen blev bevilget 30.000 kr. til udgivelsen af en bog om Samlingssteder 

Keld Zeruneith blev bevilget 20.000 kr. til udgivelsen af en bog "Beowulf - The Tragedy of a Hero. A Reading"

Uddelinger foråret 2021

Ivan Z. Sørensen blev bevilget 20.000 kr. til udgivelsen af en bog om Karen Blixen og islam

Jesper Lind Jans blev bevilget 30.000 kr. til udgivelsen af en bog om det badende København

Lutz Klassen blev bevilget 20.000 kr. til udgivelsen af en videnskabelig monografi "Rituals of Common Things"

Nicklas Lund blev bevilget 20.000 kr. til udgivelse af en forskningsmonografi: I ambivalent kamp. Strejken og romanen, 1850-1950.

Karen Skovgaard-Petersen blev bevilget 20.000 kr. til udgivelse af Peter Nansens brevvekslinger med Edvard og Georg Brandes I-III

Henrik Sebro blev bevilget 20.000 kr. til udgivelse af af Birgit Løgstrups "Bundet af kønnet. Pigeliv på landet"

Uddelinger efterår 2020

Jonas Holst blev bevilget 20.000 kr. til udgivelse af en fortolkningsnøgle til Peter Seebergs skønlitterære forfatterskab

Henrik Kaare Nielsen blev bevilget 20.000 kr. søgte på vegne af Aarhus Universitet til Udgivelse af monografi der analyserer væsentlige politiske og kulturelle strømninger

Ulla Mannering blev bevilget 25.000 kr. søgte på vegne af Nationalmuseet, DMO til en Publikation om to af de vigtigste grave fra vikingetiden, Bjerringhøj og Hvilehøj i Danmark

Bente Gundestrup blev bevilget 25.000 kr. søgte på vegne af Nationalmuseet til publicering af Det kongelige danske Kunstkammer 1775.

Adam Paulsen blev bevilget 20.000 kr. søgte på vegne af SDU til udgivelse om antologien ”Identitetspolitik, litteratur og kunstens autonomi”

Niklas Olsen blev bevilget 15.000 kr. søgte på vegne af Københavns Universitet til udgivelse af antologi-projekt omhandlende forestillinger om velfærdsstatens borgere og dens historiske udvikling

Uddelinger foråret 2020

Karsten Hermansen søgte på vegne af Marstal Søfartsmuseum og blev bevilget 20.000 kr. til udgivelsen af Med skibet i kroppen. Mennesker og maritimt miljø i Det sydfynske Øhav 1750-1950.

Ole Høiris søgte på vegne af Aarhus Universitetsforlag og blev bevilget 20.000 kr. til udgivelsen af ’Den vilde’ i europæisk idéhistorie. Grænserne for menneskelighed.

Keld Zeruneith blev bevilget 20.000 kr. til udgivelsen af Vartegn. Historie, drømme og digtning i sagatidens island.

Anne Christiansen blev bevilget 20.000 kr. til udgivelsen af den første forskningsbaserede biografi om den alsidige kunstner H.A. Brendekilde (1857-1942).

Lars Erik Strandberg søgte på vegne af Strandberg Publishing og blev bevilget 20.000 kr. til udgivelsen af en monografi om den danske billedkunstner Albert Mertz.

Sanne Lind Hansen søgte på vegne af Aarhus Universitetsforlag og blev bevilget 20.000 kr. til udgivelsen af Danske fresker i kirker fra 1000-tallet til 1200.

Jesper Lundsfryd Rasmussen blev bevilget 13.500 kr. til udgivelsen af Das Problem des Anfangs.


Uddelinger efteråret 2019

Niels Lund blev bevilget 20.000 kr. til udgivelsen af en monografi under titlen Jellingkongerne og deres forgængere.

Inger Nord blev bevilget 23.000 kr. til oversættelsen af Plinius den Yngres Breve fra latin til moderne dansk.

Bjarne Søndergaard Bendtsen blev bevilget 20.000 kr. til udgivelsen af publikationen Danske doughboys – Dansk-amerikanske soldater i Første Verdenskrig 1917-1918.

Mirjam Gelfer-Jørgensen blev bevilget 20.000 kr. til udgivelsen af publikationen Kunstarternes forbrødring, dansk kunst og kunsthåndværk 1880-1910.

Jonathan Adams blev bevilget 28.700 kr. til udgivelsen af publikationen Events in the Life of Phillip Tapsell, the Old Dane.

Margrethe Floryan blev bevilget 30.000 kr. til udgivelsen af en bog om Thorvaldsens Vor Frue Kirke-ensemble.

Jan Zahle blev bevilget 30.000 kr. til udgivelsen af bogen Thorvaldsen and his plaster casts from the antique and the early modern period.


Uddelinger i foråret 2019

Redaktør Martin Wangsgaard Jürgensen modtog 20.000 kr. til publikationen Skrækvisioner. Den moderne gysers udvikling.

Lektor Thomas Heine Nielsen modtog 20.000 kr. til publikation af Pausanias-oversættelse.

Museumsleder Anne-Mette Villumsen modtog 20.000 kr. til publikationen Den anden Guldalder. J.L. Lund og det dansk-tyske kunstmiljø.

Direktør Karen Skovgaard-Petersen modtog på vegne af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 20.000 kr. til udgivelse af Johannes Jørgensen: Mit Livs Legende.

Helle Kappel Nielsen modtog 20.000 kr. til publikationen Min Cid, et spansk middelalderkvad.


Uddelinger i efteråret 2018

Mads Damsbo, Brandts (sammen med Randers Kunstmuseum og Nivaagaards Malerisamling) modtog 25.000 kr. til publikation i forbindelse med udstillingen KUNSTNERBRØDRE - L.A. Ring og H.A. Brendekilde.

Henrik Sebro modtog 20.000 kr. til udgivelse af forskningsbaseret monografi om Asta Nielsen.

Vibeke Andersson Møller modtog 25.000 kr. til udgivelse af bogen Dansk arkitektur i 1960'erne.

Maria Fabricius Hansen modtog 25.000 kr. til udgivelse af den kunsthistoriske antologi Dead or Alive! Tracing the Animation of Matter in Art and Visual Culture.

Eva Hvidt modtog 30.000 kr. til trykning af kommenteret udgivelse af Paul v. Klenaus memoirer En Musiker oplever den Europæiske Kultur 1900-1939.

Torben Sarauw modtog 25.000 kr. til udgivelse af værket Bejsebakken - en nordjysk bebyggelse fra yngre jernalder og vikingetid.

Palle Christiansen modtog 25.000 kr. til udgivelse af værket En egn bliver til.

Lea Allouche modtog 25.000 kr. til udgivelse af bogen Intensitet! Hændelse i lyrik.

Patrick Kragelund modtog 30.000 kr. til udgivelse af bogen The Latin Inscriptions of Medici Florence. Piety and Propaganda, Civic Pride and the Classical Past.

Gert Sørensen modtog 25.000 kr. til udgivelse af manuskriptet Gramsci og den italienske historicisme. Træk af en europæisk krisekonjunktur i det 20. århundrede.

Gunner Lind modtog 25.000 kr. til udgivelse af bogen Danmarkshistorie.

Nina Møller Andersen modtog 25.000 kr. til udgivelse af bogværket Ordet i livet og ordet i kunsten. Bachtins sprogbrugsbegreber i anvendelse.


Uddelinger i foråret 2018

Lektor emeritus Ole Hyldtoft modtog 20.000 kr. til udgivelse af bindet "Mad, drikke og tobak 1880-1914".

Visiting scholar Jon Stewart modtog 30.000 kr. til udgivelse af monografien "Faust, Romantic Irony, and System: German Culture in the Thought of Søren Kierkegaard".

Redaktionschef Henrik Sebro modtog 30.000 kr. til udgivelse af biografisk pragtudgivelse om Christian d. II.

Redaktionschef Henrik Sebro modtog 25.000 kr. til udgivelse af 'Dengang vi var bønder - bondekultur og bondegårde i Danmark' af Peter Henningsen.

Projektleder Mikael Frausing modtog 25.000 kr. til udgivelse af antologien "Estate Landscapes in Northern Europe".

Videnskabelig assistent Eva Mortensen modtog 25.000 kr. til udgivelse af bogen "Store danske arkæologer - på jagt efter fortidens byer".

Lektor Morten Fink-Jensen modtog 20.000 kr. til dækning af trykkeudgifter ved ny, kommenteret udgivelse af Københavns Universitets Fundats af 1539 på latin og med nye oversættelser til dansk og engelsk.

Forlagsdirektør Marie Nipper modtog 30.000 kr. til udgivelse af en gennemillustreret bog om Christian Lemmerz' tegninger.

Forlægger Mads Julius Elf modtog 25.000 kr. til udgivelse af publikationen "Fra drøm til virkelighed - hvem vinder kampen om Vollsmose?".

Selskabet for Arkitekturhistorie ved Trine Neble modtog 25.000 kr. til udgivelse af 40-års Jubilæumsnummer af tidsskriftet Arcitectura.

Professor Nils Gunder Hanssen modtog 30.000 kr. til udgivelse af antologi med oversatte essays af den tyske sociolog og filosof Georg Simmel samt en række formidlende artikler om Simmel og hans videnskabelige arbejde.

Uddelinger i efteråret 2017

Tanya Toft Ag bevilges 20.000 kr. til udgivelse af publikationen Digitale Dynamikker i Nordisk Samtidskunst.

Maria Fabricius Hansen bevilges 30.000 kr. til udgivelse af publikationen Ornament and Monstrosity. Visual Paradoxes in Sixteenth-Century Art.

Tove Thage bevilges 25.000 kr. til udgivelse af publikationen En kunst uden for akademierne. Dansk pictorialisme 1890-1920.

Karen Hvidtfeldt Madsen bevilges 20.000 kr. til udgivelse af publikationen "Det er den samme film". Edgar Reitz: Heimat, Die zweite Heimat, Heimat 3, Heimat Fragmente og Die andere Heimat.

Patrick Kragelund bevilges 30.000 kr. til udgivelse af monografien A Stage for Denmark's Monarch. The Travels of Christian IV and the Building of Frederiksborg.

Lars Handesten bevilges 30.000 kr. til udgivelse af publikationen Litteraturen rundt – aktører i det litterære felt.

Hanne Godtfeldt bevilges 19.200 kr. til udgivelse af publikationen Cecil Bødker som Arena-modernist.

Christian Gorm Tortzen bevilges 30.000 kr. til udgivelse af publikationen Aristoteles Socraticus.

Lars Bjarke Christensen bevilges 25.000 kr. til udgivelse af publikationen Nationalmuseet og storstensgravene 1890-1950 – Mennesker, fortidsminder og museale forhold.

Birgit Anette Rasmussen bevilges 20.000 kr. til udgivelse af publikationen Kin, clan and community in prehistoric Europe.


Uddelinger i foråret 2017

Anna Sandberg modtog 20.000 kr. til udgivelse af forskningsantologien "Tysk-danske krige. Historiske konflikter og nationale identiteter".

Sabine Dahl Nielsen modtog 20.000 kr. til udgivelse af manuskriptet "Kunst i offentlige storbyrum: Konflikt og forhandling som kritiske politiske praksisser".

Simon Laursen modtog 20.000 kr. til udgivelse af bogen "Hagl over Hellas".

Charlotte Engberg modtog 25.000 kr. til udgivelse af bogen "Latter og lettere beruset - om at læse Karen Blixen".

Vivian Etting modtog 20.000 kr. til udgivelse af forskningspublikationen "Castella Maris Baltici XIII / Castles of the north II".

Lisette Ebbesen modtog 20.000 kr. til udgivelse af bogen "Et kunstnerhjem. Michael og Anna Anchers Hus i Skagen".

David Bloch modtog 18.000 kr. til udgivelse af dr.phil. Niels Jørgen Green-Pedersens oversættelse af Euripides' "Herakles".

Carsten Selch Jensen modtog 20.000 kr. til udgivelse af bogen "Med ord og ikke med slag. Teologi og historieskrivning i Henrik af Letlands krønike (ca. 1227)".

Bent Nielsen modtog 15.000 kr. til udgivelse af "Henriette Egedes dagbog 1832-33".

Jon Stewart modtog 30.000 kr. til udgivelse af antologien "Sibbern's Remarks and Investigations Primarily Concerning Hegel's Philosophy".


Uddelinger i efteråret 2016

Bjarne Henning Nielsen modtog 25.000 kr. til udgivelse af publikation om Smedegård, en byhøj fra ældre jernalder. 

Hanne Abildgaard modtog 25.000 kr. til udgivelse af monografi om "Nørrebros  Chagall". Barbermaleren John Christensen 1896-1940.

Marianne Stidsen modtog 25.000 kr. til udgivelse af "Litteraturteori Live. Seksten samtaler om kritikkens guldalder".

Marie-Louise Nosch modtog 25.000 kr. til udgivelse af international Congress Aegean scripts.

Thomas Olander modtog 25.000 kr. til udgivelse af "Language and prehistory of the Indo-European peoples: A cross-disciplinary perspective".


Uddelinger i foråret 2016

Carsten Hoff modtog 20.000 kr. til udgivelse af værket "Drøm og virkelighed. Susanne Ussing - billedkunstner og arkitekt".

Lutz Klassen modtog 20.000 kr. til udgivelse af bogen "Vængesø and Holmegård" af S.H. Andersen.

Peter Brask modtog 20.000 kr. til udgivelse af bogen "Nytaarsaften 1873"16_016_Fink_Mads Christiansen.

Mads Christiansen modtog 11.000 kr. til udgivelse af bogen "Von der Phonologie in die Morphologie".

Anders Ehlers Dam modtog 15.000 kr. til udgivelse af bogen "Distancens patos".

Camilla Zacho modtog 20.000 kr. til udgivelse af Emil Aarestrups breve I-IV.

Henrik Sebro modtog 20.000 kr. til udgivelse af bogværket "Pladser".