Lillian og Dan Finks Fond har i de seneste år støttet følgende projekter

Uddelinger foråret 2020

Karsten Hermansen søgte på vegne af Marstal Søfartsmuseum og blev bevilget 20.000 kr. til udgivelsen af Med skibet i kroppen. Mennesker og maritimt miljø i Det sydfynske Øhav 1750-1950.

Ole Høiris søgte på vegne af Aarhus Universitetsforlag og blev bevilget 20.000 kr. til udgivelsen af ’Den vilde’ i europæisk idéhistorie. Grænserne for menneskelighed.

Keld Zeruneith blev bevilget 20.000 kr. til udgivelsen af Vartegn. Historie, drømme og digtning i sagatidens island.

Anne Christiansen blev bevilget 20.000 kr. til udgivelsen af den første forskningsbaserede biografi om den alsidige kunstner H.A. Brendekilde (1857-1942).

Lars Erik Strandberg søgte på vegne af Strandberg Publishing og blev bevilget 20.000 kr. til udgivelsen af en monografi om den danske billedkunstner Albert Mertz.

Sanne Lind Hansen søgte på vegne af Aarhus Universitetsforlag og blev bevilget 20.000 kr. til udgivelsen af Danske fresker i kirker fra 1000-tallet til 1200.

Jesper Lundsfryd Rasmussen blev bevilget 13.500 kr. til udgivelsen af Das Problem des Anfangs.


Uddelinger efteråret 2019

Niels Lund blev bevilget 20.000 kr. til udgivelsen af en monografi under titlen Jellingkongerne og deres forgængere.

Inger Nord blev bevilget 23.000 kr. til oversættelsen af Plinius den Yngres Breve fra latin til moderne dansk.

Bjarne Søndergaard Bendtsen blev bevilget 20.000 kr. til udgivelsen af publikationen Danske doughboys – Dansk-amerikanske soldater i Første Verdenskrig 1917-1918.

Mirjam Gelfer-Jørgensen blev bevilget 20.000 kr. til udgivelsen af publikationen Kunstarternes forbrødring, dansk kunst og kunsthåndværk 1880-1910.

Jonathan Adams blev bevilget 28.700 kr. til udgivelsen af publikationen Events in the Life of Phillip Tapsell, the Old Dane.

Margrethe Floryan blev bevilget 30.000 kr. til udgivelsen af en bog om Thorvaldsens Vor Frue Kirke-ensemble.

Jan Zahle blev bevilget 30.000 kr. til udgivelsen af bogen Thorvaldsen and his plaster casts from the antique and the early modern period.


Uddelinger i foråret 2019

Redaktør Martin Wangsgaard Jürgensen modtog 20.000 kr. til publikationen Skrækvisioner. Den moderne gysers udvikling.

Lektor Thomas Heine Nielsen modtog 20.000 kr. til publikation af Pausanias-oversættelse.

Museumsleder Anne-Mette Villumsen modtog 20.000 kr. til publikationen Den anden Guldalder. J.L. Lund og det dansk-tyske kunstmiljø.

Direktør Karen Skovgaard-Petersen modtog på vegne af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 20.000 kr. til udgivelse af Johannes Jørgensen: Mit Livs Legende.

Helle Kappel Nielsen modtog 20.000 kr. til publikationen Min Cid, et spansk middelalderkvad.


Uddelinger i efteråret 2018

Mads Damsbo, Brandts (sammen med Randers Kunstmuseum og Nivaagaards Malerisamling) modtog 25.000 kr. til publikation i forbindelse med udstillingen KUNSTNERBRØDRE - L.A. Ring og H.A. Brendekilde.

Henrik Sebro modtog 20.000 kr. til udgivelse af forskningsbaseret monografi om Asta Nielsen.

Vibeke Andersson Møller modtog 25.000 kr. til udgivelse af bogen Dansk arkitektur i 1960'erne.

Maria Fabricius Hansen modtog 25.000 kr. til udgivelse af den kunsthistoriske antologi Dead or Alive! Tracing the Animation of Matter in Art and Visual Culture.

Eva Hvidt modtog 30.000 kr. til trykning af kommenteret udgivelse af Paul v. Klenaus memoirer En Musiker oplever den Europæiske Kultur 1900-1939.

Torben Sarauw modtog 25.000 kr. til udgivelse af værket Bejsebakken - en nordjysk bebyggelse fra yngre jernalder og vikingetid.

Palle Christiansen modtog 25.000 kr. til udgivelse af værket En egn bliver til.

Lea Allouche modtog 25.000 kr. til udgivelse af bogen Intensitet! Hændelse i lyrik.

Patrick Kragelund modtog 30.000 kr. til udgivelse af bogen The Latin Inscriptions of Medici Florence. Piety and Propaganda, Civic Pride and the Classical Past.

Gert Sørensen modtog 25.000 kr. til udgivelse af manuskriptet Gramsci og den italienske historicisme. Træk af en europæisk krisekonjunktur i det 20. århundrede.

Gunner Lind modtog 25.000 kr. til udgivelse af bogen Danmarkshistorie.

Nina Møller Andersen modtog 25.000 kr. til udgivelse af bogværket Ordet i livet og ordet i kunsten. Bachtins sprogbrugsbegreber i anvendelse.


Uddelinger i foråret 2018

Lektor emeritus Ole Hyldtoft modtog 20.000 kr. til udgivelse af bindet "Mad, drikke og tobak 1880-1914".

Visiting scholar Jon Stewart modtog 30.000 kr. til udgivelse af monografien "Faust, Romantic Irony, and System: German Culture in the Thought of Søren Kierkegaard".

Redaktionschef Henrik Sebro modtog 30.000 kr. til udgivelse af biografisk pragtudgivelse om Christian d. II.

Redaktionschef Henrik Sebro modtog 25.000 kr. til udgivelse af 'Dengang vi var bønder - bondekultur og bondegårde i Danmark' af Peter Henningsen.

Projektleder Mikael Frausing modtog 25.000 kr. til udgivelse af antologien "Estate Landscapes in Northern Europe".

Videnskabelig assistent Eva Mortensen modtog 25.000 kr. til udgivelse af bogen "Store danske arkæologer - på jagt efter fortidens byer".

Lektor Morten Fink-Jensen modtog 20.000 kr. til dækning af trykkeudgifter ved ny, kommenteret udgivelse af Københavns Universitets Fundats af 1539 på latin og med nye oversættelser til dansk og engelsk.

Forlagsdirektør Marie Nipper modtog 30.000 kr. til udgivelse af en gennemillustreret bog om Christian Lemmerz' tegninger.

Forlægger Mads Julius Elf modtog 25.000 kr. til udgivelse af publikationen "Fra drøm til virkelighed - hvem vinder kampen om Vollsmose?".

Selskabet for Arkitekturhistorie ved Trine Neble modtog 25.000 kr. til udgivelse af 40-års Jubilæumsnummer af tidsskriftet Arcitectura.

Professor Nils Gunder Hanssen modtog 30.000 kr. til udgivelse af antologi med oversatte essays af den tyske sociolog og filosof Georg Simmel samt en række formidlende artikler om Simmel og hans videnskabelige arbejde.

Uddelinger i efteråret 2017

Tanya Toft Ag bevilges 20.000 kr. til udgivelse af publikationen Digitale Dynamikker i Nordisk Samtidskunst.

Maria Fabricius Hansen bevilges 30.000 kr. til udgivelse af publikationen Ornament and Monstrosity. Visual Paradoxes in Sixteenth-Century Art.

Tove Thage bevilges 25.000 kr. til udgivelse af publikationen En kunst uden for akademierne. Dansk pictorialisme 1890-1920.

Karen Hvidtfeldt Madsen bevilges 20.000 kr. til udgivelse af publikationen "Det er den samme film". Edgar Reitz: Heimat, Die zweite Heimat, Heimat 3, Heimat Fragmente og Die andere Heimat.

Patrick Kragelund bevilges 30.000 kr. til udgivelse af monografien A Stage for Denmark's Monarch. The Travels of Christian IV and the Building of Frederiksborg.

Lars Handesten bevilges 30.000 kr. til udgivelse af publikationen Litteraturen rundt – aktører i det litterære felt.

Hanne Godtfeldt bevilges 19.200 kr. til udgivelse af publikationen Cecil Bødker som Arena-modernist.

Christian Gorm Tortzen bevilges 30.000 kr. til udgivelse af publikationen Aristoteles Socraticus.

Lars Bjarke Christensen bevilges 25.000 kr. til udgivelse af publikationen Nationalmuseet og storstensgravene 1890-1950 – Mennesker, fortidsminder og museale forhold.

Birgit Anette Rasmussen bevilges 20.000 kr. til udgivelse af publikationen Kin, clan and community in prehistoric Europe.


Uddelinger i foråret 2017

Anna Sandberg modtog 20.000 kr. til udgivelse af forskningsantologien "Tysk-danske krige. Historiske konflikter og nationale identiteter".

Sabine Dahl Nielsen modtog 20.000 kr. til udgivelse af manuskriptet "Kunst i offentlige storbyrum: Konflikt og forhandling som kritiske politiske praksisser".

Simon Laursen modtog 20.000 kr. til udgivelse af bogen "Hagl over Hellas".

Charlotte Engberg modtog 25.000 kr. til udgivelse af bogen "Latter og lettere beruset - om at læse Karen Blixen".

Vivian Etting modtog 20.000 kr. til udgivelse af forskningspublikationen "Castella Maris Baltici XIII / Castles of the north II".

Lisette Ebbesen modtog 20.000 kr. til udgivelse af bogen "Et kunstnerhjem. Michael og Anna Anchers Hus i Skagen".

David Bloch modtog 18.000 kr. til udgivelse af dr.phil. Niels Jørgen Green-Pedersens oversættelse af Euripides' "Herakles".

Carsten Selch Jensen modtog 20.000 kr. til udgivelse af bogen "Med ord og ikke med slag. Teologi og historieskrivning i Henrik af Letlands krønike (ca. 1227)".

Bent Nielsen modtog 15.000 kr. til udgivelse af "Henriette Egedes dagbog 1832-33".

Jon Stewart modtog 30.000 kr. til udgivelse af antologien "Sibbern's Remarks and Investigations Primarily Concerning Hegel's Philosophy".


Uddelinger i efteråret 2016

Bjarne Henning Nielsen modtog 25.000 kr. til udgivelse af publikation om Smedegård, en byhøj fra ældre jernalder. 

Hanne Abildgaard modtog 25.000 kr. til udgivelse af monografi om "Nørrebros  Chagall". Barbermaleren John Christensen 1896-1940.

Marianne Stidsen modtog 25.000 kr. til udgivelse af "Litteraturteori Live. Seksten samtaler om kritikkens guldalder".

Marie-Louise Nosch modtog 25.000 kr. til udgivelse af international Congress Aegean scripts.

Thomas Olander modtog 25.000 kr. til udgivelse af "Language and prehistory of the Indo-European peoples: A cross-disciplinary perspective".


Uddelinger i foråret 2016

Carsten Hoff modtog 20.000 kr. til udgivelse af værket "Drøm og virkelighed. Susanne Ussing - billedkunstner og arkitekt".

Lutz Klassen modtog 20.000 kr. til udgivelse af bogen "Vængesø and Holmegård" af S.H. Andersen.

Peter Brask modtog 20.000 kr. til udgivelse af bogen "Nytaarsaften 1873"16_016_Fink_Mads Christiansen.

Mads Christiansen modtog 11.000 kr. til udgivelse af bogen "Von der Phonologie in die Morphologie".

Anders Ehlers Dam modtog 15.000 kr. til udgivelse af bogen "Distancens patos".

Camilla Zacho modtog 20.000 kr. til udgivelse af Emil Aarestrups breve I-IV.

Henrik Sebro modtog 20.000 kr. til udgivelse af bogværket "Pladser".


Uddelinger i 2015

Videnskabelig medarbejder Lena Bjerregaard bevilges 30.000 kr. til trykning af katalog over præcolumbianske tekstiler på det Etnologiske Museum i Berlin.

Adjunkt Gunvor Simonsen bevilges 20.000 kr. til publicering af monografien "Slave Stories: Law, Representation, and Gender in the Danish West Indies".

Adjunkt Søren Rud bevilges 20.000 kr. til publicering af bogen "Den rette blanding. Oprindelighed og ledelse i 1800-tallets Grønland".

Lektor Jeppe Netterstrøm bevilges 20.000 kr. til publicering af antologi om dronninger i middelalderen.

Ledende redaktør Jesper Gehlert Nielsen bevilges 20.000 kr. til publicering af Georg Brandes' korrespondance, den ungarske brevveksling.

Faglig leder ved Femernprojektet Søren Anker Sørensen bevilges 20.000 kr. til trykning af en monografi om Kongemosekulturen.

Ph.d.-stipendiat Tobias Skiveren bevilges 15.000 kr. til publicering af bogen "Den materielle drejning. En (ny) optik i og på dansk litteratur".

Museumsdirektør Anne Højer Petersen bevilges 20.000 kr. til publicering af forskningspublikationen "Den danske konkrete kunst og det sociale potentiale - dengang og nu".

Gymnasielektor Christina Holst Færch bevilges 30.000 kr. til publicering af bogen "Smædevers, sladder og afskårne lemmer. Hans Nordrups forfatterskab".

Museumsinspektør og forsker Gry Hedin bevilges 20.000 kr. til publicering af bogen "J.P. Jacobsen og kunsten".

Arkitekt MAA Helen Welling bevilges 30.000 kr. til publicering af bogen "Det badende København".

Videnskabelig assistent Isak Thorsen bevilges 20.000 kr. til publicering af værk omhandlende Nordisk Films Kompagni.

Chefkonsulent Niels Buch Leander bevilges 25.000 kr. til publicering af manuskriptet "The Sense of a Beginning: Theory of the Literary Opening".

Forskningskoordinator Andreas Marklund bevilges 20.000 kr. til publicering af videnskabelig antologi om infrastrukturenes historie og samfundsmæssige betydning.

Lektor Jon Stewart bevilges 10.000 kr. til publicering af antologien "Magnús Eiríksson: A Forgotten Contemporary of Kierkegaard". 

Lektor emer. Cand.mag. Harald Pors modtog 20.000 til udgivelse af bogen ”Landsknechte bei Hans Sachs”

Forfatter, mag.art. i kunsthistorie Charlotte Christensen modtog 20.000 til bogprojektet ”Drømmebilleder - Carl Gustaf Pilos portrætkunst”

Seniorforsker, mag.art. Vibeke Petersen Gether modtog 20.000 til bogprojektet: ”Fra værk til projekt. Gunnar Aagaard Andersens kunstpraksis og billedkunstens udvidede felt fra 1950'erne og frem til i dag”

Bibliotekar Bjørn Westerbeek Dahl modtog 25.000 til bogprojektet ”Til Rigets forsvar og Byens gavn. Københavns udbygning 1600-1728”

Arkitekt Else Marie Johansen modtog 25.000 til en engelsk oversættelsen af ”Rumselcukiske Karavansaray i Anatolien.”

Forlagsleder, arkitekt maa, Kim Dirckinck-Holmfeld modtog 20.000 til bogprojektet: ”Arkitekten Peter Bredsdorff”

Lektor, ph.d. Carl Gustav Johannsen modtog 20.000 til bogprojektet: ”Library User Metaphors' and Services: How Librarians look at their Users”

Postdoc, ph.d. Rune Iversen modtog 20.000 til bogprojektet: ”Transformation of Neolithic Societies - an East Danish perspective on the 3rd millennium BC”

Adjunkt, ph.d. Lasse Christian Arboe Sonne modtog 20.000 til bogprojektet: ”Svend Estridsen - i konteksten af 1000-tallet”


Uddelinger i 2014

Videnskabelig assistent, ph.d. Sara Green modtog 10.000 kr. til Udgivelse af bogen ”Philosophy of Systems Biology: 5 Questions”

Lektor, mag.art. Monica Wenusch modtog 20.000 kr. til Udgivelse af bogen “Johannes V. Jensen und der deutschsprachige Raum. Einflüsse und Rezeption"

Professor emer., dr. scient Sven Illeris modtog 20.000 kr. til Udgivelse af bogen “Centraladministration og byplanlægning 1938 - ca. 1975”

Seniorredaktør, ph.d. Simon Skovgaard Boeck modtog 20.000 kr. i trykstøtte til "Østnordisk filologi - nu og i fremtiden"

Marie Curie Fellow, ph.d. Hedvig Landenius Enegren modtog 20.000 kr. til udgivelse af symposiepublikationen fra “International Workshop Treasures from the Sea”.

Ph.d.-studerende Jesper Rasmussen modtog 15.000 kr. i støtte til Konferencedeltagelse og udgivelse: ”Mytologi, erkendelse og konstruktion – et studie af F.W.J. Schellings naturfilosofi”

Lektor, ph.d. Peter Birkelund Andersen modtog 20.000 kr. til udgivelse af afdøde professor Halfdan Siigers manuskript om bodostammen i Assam i Indien på basis af hans indsamlinger vinteren 1949-1950

Museumsdirektør, cand.mag. Dagmar Warming modtog 20.000 kr. til udgivelse af udstillingspublikation “Forvandlinger. Klassicerende tendenser i dansk kunst 1918-1940”

Postdoc, ph.d. Nathalia Brichet modtog 30.000 kr. til udgivelse af publikationen “Awkward Encounters in Heritage Work. An Anthropology of Common Ground”

Professor mso, ph.d. Poul Duedahl modtog 15.000 kr. til udgivelse af bogen “Nattens gerninger”

Forfatter Gunnar Jakobsen modtog 30.000 kr. til publicering af en engelsk version af ”Tolden i Sundet"

Arne Strid modtog 30.000 kr. til trykning af et tobindsværket Atlas of the Aegean Flora med udbredelseskort, beskrivelser m.v. af samtlige ca. 3300 plantearter på de ægæiske øer

Carsten Porskrog Rasmussen modtog 25.000 kr. til udgivelse af Peter Dragsbos bog: Arkitektur til grænsen. Arkitektur og nation i europæiske grænselande 1850-1940

Christian Troelsgård modtog 10.000 kr. til udgivelse af samlingen Chants of the Italo-Albanese Tradition in Sicily / Canti ecclesiastici della tradizione italo-albanese in Sicilia

Erland Kolding Nielsen modtog 25.000 kr. til udgivelse af monografien: Jens Bjerring-Hansen: Ludvig Holberg på bogmarkedet. Studier i Peder Paars og den litterære kultur i 1700- og 1800-tallet

John Pedersen modtog 20.000 kr. til udgivelse af værk omhandlende Ludovico Ariostos episke digt Orlando furioso (oversættelse, præsentation, essay)

Lars Holmgaard modtog 25.000 kr. til udgivelse af værket Verdens ældste orkester. Det Kongelige Kapel i tekst og billeder

Lasse Horne Kjældgaard modtog 25.000 kr. til trykning af Hans Christensen Sthens Skrifter bd. III og IV

Martin Schwarz Lausten modtog 30.000 kr. til udgivelse af bogen Politikere og prædikanter. Folketingets åbningsgudstjeneste 1850-2013

Steen Brock modtog 35.000 kr. til udgivelse af Bohrs samlede filosofiske tekster, bind 4

Trine Neble modtog 25.000 kr. til udgivelse af det arkitekturhistoriske årsskrift Architectura nr. 36


Uddelinger i 2013

Carsten Weber-Nielsen tildeltes 25.000 kr. til oversættelse og udgivelse af bogen "Trojoromanerne"

Adam Paulsen & Anders Ehlers Dam tildeltes 20.000 kr. til publicering af en dansksproget antologi om Ernst Jungers forfatterskab

Anne Højer Petersen tildeltes 50.000 kr. til forskningsbaseret publikation om skagensmaleren Laurits Tuxen i forbindelse med særudstillinger på  Skagens Museum 3. maj - 14. september 2014 og Fuglsang Kunstmuseum  d. 9. oktober 2014 - 4. januar 2015

Tatiana Chemi tildeltes 30.000 kr. til publicering af en akademisk bog om Samuel Becketts humor: "In the Beginning Was the Pun: Comedy and Humor in Samuel Beckett's Theatre"

Vibeke Andersson Møller tildeltes 25.000 kr. til trykning af bogen "Arkitekten og designeren Bent Karlby”

Luca Bianchedi tildeltes 25.000 kr. til udgivelsen af manuskriptet "Middelalderens lægekunst -fortalt og forklaret"

Carsten Jahnke tildeltes 20.000 kr. til trykning og udgivelse af antologien "Textiles and the Medieval Economy: Production, Trade and Consumption of Textiles, 8th - 16th Centuries"

Lene Rasmussen tildeltes 20.000 kr. til antologi om danske kvindelige kunstneres værker, livsvilkår og samspil med samfundet - et jubilæumsskrift

David Bloch tildeltes 30.000 kr. til udgivelse af professor emeritus, dr. phil. Sven-Aage Jørgensens monografi "Elementær filologisk-litterær hermeneutik. En historisk skitse"

Steen Beck tildeltes 30.000 kr. til udgivelse af den akademiske  afhandling "Veje til Viden"

Torben Jelsbak tildeltes 25.000 kr. til udgivelsen af bogen "Die skandinavische Moderne und Europa"

Rita Cancino tildeltes 28.570 kr. til udgivelse af bog om sproglige kompetencer: "Multidisciplinary Perspectives on Linguistic Competences"

Asgerd Gudiksen tildeltes 30.000 kr. til udgivelse af antologi om dialektsyntaks i anledning af Karen Margrethe Pedersens 70-årsdag den 11. april 2014

Martin Schwarz Lausten tildeltes 35.000 kr. til udgivelse af bogen "Jøder og kristne i Danmark fra middelalderen til nyere tid"

Signe Mellemgaard tildeltes 50.000 kr. til udgivelsen af "Læsø Land. Økologi og kultur i et øsamfund ca. 1500-1900" af Bjarne Stoklund

Kim Simonsen tildeltes 25.000 kr. til udgivelse af bogen "Literature, lmagining and Memory in the Formation of a Nation- Travel writing, canonisation and the formation of a national self-image in the Faroe lslands"

Kim Ryholt tildeltes 25.000 kr. til udgivelse af bogen "Lotus and Laurel: Studies on Egyptian Language and Religion in Honour of Paul John Frandsen"

Direktør Lasse Horne Kjældgaard tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af bogen "Æbelholt Klosters Brevbog".

Forlagschef Mette Jokumsen tildeltes 20.000 kr. til oversættelse og udgivelse af Adam Smith: Nationernes Velstand (1776).

Professor emer. Flemming Fleinert-Jensen tildeltes 7.500 kr. til en international konference i anledning af Kierkegaards 200 års fødselsdag.

Arkitekt Trine Neble tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af arkitekturhistorisk årsskrift ARCHITECTURA.

Morten Thing tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af "Communism in Nothern Europe. A comparative study of the communist movement in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden".

Direktør Erland Kolding Nielsen tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af bogen "Evald Tang Kristensens Jylland. Dagligliv i 1800-tallet".

Lektor Casper Sylvest tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af antologien "Dansk liberalisme i internationalt perspektiv".

Museumsdirektør Dagmar Warming tildeltes 25.000 kr. til udgivelse af publikationen "Længsel, Lundbye og Kierkegaard".

Forfatter Gunnar Jakobsen tildeltes 25.000 kr. til udgivelse af en ny udgave af bogen "Dansk Keramisk Bibliografi".

Palle Petterson tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af bogen "Dokumentarfilmen og danskernes natursyn".

Lektor Pobert W. Rix tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af bogen "Mellem ånd og tryksværte: Romantikken i samtidens bogmarked".

Lektor, ph.d. Bertel Nygaard tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af bogen "Det røde spøgelse. Kommunismen i 1840'ernes Danmark".

Mag.art., dr.phil. Pil Dahlerup tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af bogen "Litterær Refornation. Litterære perspektiver på danske tekster 1523-1559".

Dr.phil Grethe Jacobsen tildeltes 25.000 kr. til udgivelse af bogen "Kvindernes renæssance og reformation".

Suna Christensen tildeltes 13.100 til deltagelse i symposiet "The Integration of Archaeological and Ethnographic research" d. 27. maj - 2. juni 2013 i Irkutsk og Listvyanka, Sibirien.


Uddelinger i 2012

Marie Louise Nosch tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af tekstilantologien "Global Textile Encounters".

Nils Arne Pedersen tildeltes 30.000 kr. til udgivelse af monografien "Manichaean Texts in Syriac. Editions and Studies".

Knud Wentzel tildeltes 15.000 kr. til udgivelse af litteraturhistorisk bog "Himmelstiger i dansk litteratur før Guds død".

Vibeke Dalgas tildeltes 20.000 kr. til trykning af publikationen "Erindringer - som arkitekt, planlægger og landskabsarkitekt" af Ib Møller.

Iben Overgaard tildeltes 25.000 kr. til forsknings- og udstillingsprojekt på Storm P. Museet og Museet for Religiøs Kunst.

Ulrik Spang-Hansen tildeltes 20.000 kr. til trykning af monografien "Klassisk musik med rytmiske vaner".

Harald Pors tildeltes 30.000 kr. til publikationsstøtte til en udgave af kapitlet om krigsembederne i Leonhard Fronspergers "Kriegsbuch" fra 1573.

Kirsten Rykind-Eriksen tildeltes 30.000 kr. til udgivelse af publikationen " Kunstindustri og Nationens fremadskridende aandelige Udvikling".

Martin Schwarz Lausten tildeltes 30.000 kr. til udgivelse af bogen "Niels Hemmingsen (1513-1600), hans storhed og fald".

Bjarne Bendtsen tildeltes 20.000 kr. til trykning af monografien "Mellem fronterne. Første Verdenskrigs virkning på dansk kultur 1914-1939".

David Bloch tildeltes 25.000 kr. til udgivelse af adjunkt Lasse Sonnes bog "Thor-kult i Vikingetiden".

Lektor Jørgen Podemann Sørensen tildeltes 20.000 til udgivelse af "Det gamle Ægyptens religiøse litteratur. Fra Pyramideteksterne til Hermes Trismegistos."

Cand.phil. Anna Halager tildeltes 10.000 til vederlag til lektor Monica Wenusch i forb. med udgivelsen af "HC Andersen Traveloues II: A Poet´s Bazar"

Ph.d. Adam Paulsen tildeltes 7.000 til publicering af afhandlingen "Overvindelsen af Første Verdenskrig. Historiepolitik hos Ernst Troeltsch, Oswald Spengler og Thomas Mann." (Museum Tusculanums Forlag)

Mag.art. Lars Dybdahl tildeltes 20.000 til bog om LP-pladecoverets historie og æstetik (Forlaget Vandkunsten)

Seniorforsker, museumsinspektør Vibeke Andersson tildeltes 20.000 til trykning af bogen "Danske kunstnertapeter 1930-65.

Museumsinspektør, ph.d. Mikkel Venborg Pedersen tildeltes 20.000 til udgivelse af bogen "Luksus.Forbrug og kolonier i Danmark i det 18. århundrede"

Simon Skovgaard Boeck tildeltes 15.000 til udgivelse af "Hans Brøchners breve fra årene 1846-47 og 1849 til Julie Thomsen, udgivet med indledning og kommentarer af C.H. Koch og Vibeke Koch"

Lektor msk, dr.phil. Kurt Villads Jensen tildeltes 20.000 til udgivelse af bogen "For de tørster nemlig uophørligt efter de kristnes blod. Kristne middelalderlige skrifter om islam" (Syddansk Universitetsforlag)

Lektor Jann Scheuer tildeltes 15.000 til udgivelse af videnskabelig afhandling: "Ledelse i virkeligheden-Hvordan ledelse udfolder sig sprogligt i medarbejdersamtaler".

Museumsinspektør Helle W. Horsnæs tildeltes 15.000 til trykning af forskningspublikation "Crossing Boundaries - An Analysis of Roman Coins in Danish Contexta, Vol. 2: Finds from Bornholm".

Adjunkt, Ph.d. Annette Lassen tildeltes 15.000 til udgivelse af antologi om de islandske fornaldarsagaer (sagaer om Nordens oldtid).

Poul Duedahl tildeltes 20.000 til publicering af værket "Forbryderbilledets Danmarkshistorie" (Gads Forlag).

Athena Trakadas tildeltes 19.000 til udgivelse af bogen "Piscationes in Mauretania Tingitana: Marine Ressource Exploitation in a Roman North African Province.

Lektor Hans Krongaard Kristensen tildeltes 15.000 til udgivelse af bogen "Klostre i det middelalderlige Danmark.

Lektor, ph.d. Pia Schwarz Lausten tildeltes 15.000 til udgivelse af antologi med titlen "Turban og tiara. Renæssancehumanisternes syn på islam og de osmanniske tyrkere".


Uddelinger i 2011

Blandt de i alt 40 indkomne ansøgninger blev følgende 15 imødekommet. Samlet uddeltes 348.750 kr.

Harald Pors tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af dansk udgave af "Stænderbogen" (Forlaget Hikuin).

Professor, Dr. Sven H. Rossel tildeltes 18.750 kr. til engelsk tekstudvalg af Johannes V. Jensen (Praesens Verlag).

Seniorforsker, dr.phil Tyge Krogh tildeltes 20.000 kr. til sproglig revision af manuskript til "A Lutheran Plague. Murdering to Die in the 18th Century" (Brill Academic Publishers). 

Forlagsleder ved Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, Ebbe Harder, tildeltes 30.000 kr. til engelsksproget udgave af Khaled al-Sultanys "Architectural  Intertextuality - the Works of Danish Architects in Arabic Countries". 

Christian Flindt tildeltes 20.000 kr. til katalog til soloudstilling "CONCRETE/LIGHT".

Direktør for Ribe Kunstmuseum, Dagmar Warming, tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af "I guldalderens skygge. Maleren Thorald Brendstrup 200 år" (Aarhus Universitetsforlag). 

Forskningschef, ph.d. Edith Montgomery tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af disputats, "Trauma, exile and mental health in young refugees" (Acta Psychiatrica Scandinavica).    

Museumschef ved Museum Østjylland, Jørgen Smidt-Jensen, tildeltes 25.000 kr. til udgivelse af artikelsamling "Rural wealth and complexity in later iron age Jutland".     
Postdoc Thomas Hvid Kromann tildeltes 25.000 kr. til udgivelse af dansk-engelsk bog om danske kunstnerbøger i det 20. og 21. århundrede.    

Professor Mogens Herman Hansen tildeltes 25.000 kr. til udgivelse af Rasmus Sevelsted: "Den platoniske dialog Theages" (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskningen).

Cand.theol. Tine Reeh tildeltes 25.000 kr. til udgivelse af doktorafhandling, "Kristendom, historie, demokrati. Hal Koch 1932-1945" (Museum Tusculanums Forlag).

Lektor, ph.d. Michael Fjeldsøe tildeltes 25.000 kr. til udgivelse af bogen "Kulturradikalismens musik" (Museum Tusculanums Forlag).

Ph.d. Marie Riegels Melchior tildeltes 25.000 kr. til udgivelse af bearbejdet ph.d.-afhandling "Dansk på mode! Fortællinger om design, identitet og historie i og omkring dansk modeindustri" (Museum Tusculanum). 

Seniorforsker ved Frederiksborg Slot, ph.d. Thomas Lyngby, tildeltes 25.000 kr. til udgivelse af bearbejdet ph.d.-afhandling: "Måder at bo på. Indretning, liv, stemninger og bevidsthedsformer i danske overklasseboliger i byen 1570-1870" (Museum Tusculanum).

Lektor, ph.d. Anders V. Munch tildeltes 25.000 kr. til udgivelse af disputatsen "Fra Bayreuth til Bauhaus. Gesamtkunst-werk'et og de moderne kunstformer" (Aarhus Universitetsforlag).

Direktør Erland Kolding Nielsen tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af Palle Ove Christiansen og Else Marie Kofod: "På jagt efter fortiden. Med Tang Kristensen på fodtur til de sidste almuemennesker 1873" (Gads Forlag)

Chefsikringsrådgiver Jesper Düring Jørgensen tildeltes 30.000 kr. til udgivelse af monografien "Den smilende kamæleon. En bog om digteren, debattøren og publicisten Karl Larsen (1860-1931)".

Anne Folke Henningsen tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af "Vilde attraktioner. Udstillinger af 'eksotiske' mennesker i Zoologisk Have og Tivoli". 

Lektor, dr.phil. Ole Hyldtoft tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af de to afsluttende bind fra projektet "Mad, drikke og tobak i det 19. århundrede" (Museum Tusculanum). 

Overinspektør Gertrud Hvidberg-Hansen tildeltes 30.000 kr. til udgivelse af udstillingspublikationen "Himmelgåder".

Forskningslektor, ph.d. Lars Schädler Andersen tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af biografien "Balancekunstneren. Harald Westergaard, kirkesagen og det sociale spørgsmål 1878-1907" (Syddansk Universitetsforlag).

Førsteamanuensis, dr.phil. Søren Birkvad tildeltes 25.000 kr. til udgivelse af "Den klassiske dokumentarfilm. Fra offervilje til offermentalitet i genrens internationale hovedværker" (Syddansk Universitetsforlag).

Postdoc, ph.d. Anna Sandberg tildeltes 15.000 kr. til udgivelse af omarbejdet ph.d.-afhandling om Jens Baggesen (Museum Tusculanum).

Lektor Thomas Søbirk Petersen tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af Thomas S. Petersen og Jesper Ryberg (red.): "Klima og etik" (Samfundslitteratur).


Uddelinger i 2010

Blandt de i alt 53 indkomne ansøgninger blev følgende 17 imødekommet. Samlet uddeltes 300.000 kr.

Lektor msk, ph.d. Keld Buciek tildeltes 10.000 kr. til udgivelse af bogen "Natur- og nationalparkernes mulighedsrum - politiske, forvaltningsmæssige og videnskabelige aspekter"

Museumdirektør, mag.art. Folke Kjems tildeltes 20.000 kr. til bog og udstilling om keramikeren Gertrud Vasegaard.

Forlagsleder Ebbe Harder tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af bogen "Den animerede bygning" af Peter Bertram. 

Lektor, arkitekt/ph.d. Thomas Bo Jensen tildeltes 20.000 kr. til produktion og udgivelse af monografi om Inger og Johannes Exner (Ikaros Press 2011). 

Professor mso., dr.phil. Ning de Coninck-Smith tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af bogen "Barndom og arkitektur. Rum til danske børn gennem 300 år" (Forlaget Klim). 

Jens Peter Munk tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af monografi om maleren Jørgen Roed (1808-1888)(Syddansk Universitetsforlag).

Mag.art. Lone Jensen tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af monografi om Anton Rosen (Forlaget Vandkunsten). 

Redaktør Jesper Gehlert Nielsen tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af Hans Christensen Sthen: "Kortt wendingh". 

Forskningsbibliotekar Jytte Larsen tildeltes 15.000 kr. til udgivelse af tobindsværket "Også andre hensyn. Dansk ligestillingshistorie fra 1849 til i dag" (Aarhus Universitetsforlag). 

Tina Adele Hoff tildeltes 15.000 kr. til udgivelse af bearbejdet specialeafhandling: "Færøernes stilling i det danske rige 1850-2007" (Museum Tusculanums Forlag). 
Ph.d.-stipendiat, cand.mag. Dino Knudsen tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af bearbejdet specialeafhandling: "Marshall-hjælpen og amerikaniseringen af dansk fagbevægelse, 1945-1956" (Museum Tusculanums Forlag). 

Steen Piper tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af Karin Bang: "Lykkens kælebarn - En biografi om Peter Nansen". 

Lektor, ph.d. Niels Thyge Thygesen tildeltes 10.000 kr. til udgivelse af international antologi om ledelsesværktøjer i den offentlige sektor i Danmark (Palgrave Macmillan Publishers). 

Lektor Aksel Haaning tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af videnskabelig antologi: "Mystik - i religion, filosofi og litteratur" (Forlaget Univers). 

Kurt Villads Jensen tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af disputatsen "Korstog ved verdens yderste rand. Danmark og Portugal ca. 1000 til ca. 1250" (Syddansk Universitetsforlag). 

Museumsdirektør Peter Thor Andersen tildeltes 15.000 kr. til trykning af Helle Ravn: "Gulerødder, græs eller granit? Danske parcelhushaver 1950-2008" (Øhavsmuseets forlag). 

Christian Troelsgård tildeltes 15.000 kr. til udgivelse af "Byzantine neumes, A new introduction to the Middle Byzantine musical notation", MMB, Subsidia IX.

Formand, arkitekt MAA Trine Neble tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af ARCHITECTURA 32. 

Lektor, ph.d. Søren Bitsch Christensen tildeltes 40.000 kr. til etablering af Kulturhistorisk Tidsskrift - fortid og nutid. 

Lektor, ph.d. Søren Bitsch Christensen tildeltes 15.000 kr. til udgivelse af Jørgen Mikkelsen: "Urbanisering og bysystemer i Europa indtil ca. 1800. En oversigt over nyere forskningsresultater" (Dansk Center for Byhistorie). 

Adjunkt, ph.d. Svend Skriver tildeltes 15.000 kr. til udgivelse af Sune Auken og Svend Skriver: "Det, der forsvinder, tager jeg med. Om Søren Ulrik Thomsens poesi og poetik" (Forlaget Spring). 

Lektor, dr.phil. Knud Wentzel tildeltes 15.000 kr. til udgivelse af monografi: "Anker Larsen. Mystiker og digter" (Syddansk Universitetsforlag). 

Docent Ole Høiris tildeltes 20.000 kr. til udgivelse af "Antropologiens Idéhistorie: 2500 års konstruktion af os selv og de fremmede" (Aarhus Universitetsforlag). 

Postdoc Tea Sindbæk tildeltes 15.000 kr. til udgivelse af antologien "Empires are Us: Ideas and representations of the legacies of the Ottoman and Habsburg empires in South Eastern Europe" (Aarhus Universitetsforlag). 

Museumsleder Helle Reinholdt tildeltes 15.000 kr. til udgivelse af "I god ihukommelse - Biskop Peder Elafsen af Århus" (Syddansk Universitetsforlag). 

Lars Bjarke Christensen tildeltes 15.000 kr. til udgivelse af "Jeg frygter ikke historiens dom! Peter Knutzen - en biografi" (Syddansk Universitetsforlag). 

Lektor, mag.art. Birte Poulsen tildeltes 15.000 kr. til udgivelse af antologien "Patrons and Viewers in Late Antiquity" (Aarhus Studies in Mediterranean Antiquity 10). 

Adjunkt, ph.d. Per Andersen tildeltes 15.000 kr. til udgivelse af antologien "Saxo som samtidshistoriker" (Aarhus Universitetsforlag).

Lektor, ph.d. Nan Dahlkild tildeltes 15.000 kr. til udgivelse af bog om biblioteksarkitektur. 

Iben Bjørnsson tildeltes 15.000 kr. til udgivelse af "Arbejderbevægelsens Informations-Central. Socialdemokratisk antikommunisme under den kolde krig 1945-1973".