Niels Bohr Fondet er en sammenlægning af de fem legater:

  • Niels Bohr Legatet,
  • Emil Herborgs Legat
  • Mag.art. Marcus Lorenzens Legat
  • Ole Rømer Fondet
  • Julie Marie Vinter Hansens Rejselegat 

Fondet viderefører i sit formål formålene fra de fem sammenlagte legater
(se fundatsen).

De fem legater kan med fordel søges i en samlet ansøgning, idet man ved at søge Niels Bohr Fondet automatisk kommer i betragtning til alle legater. Som hovedregel forudsættes en bestået kandidatgrad. Hvis man er kandidatstuderende inden for matematik og fysik, kan man kun søge Julie Marie Vinter Hansens Rejselegat. Af ansøgningen skal det fremgå, at det er dette legat man søger. Kun ansøgninger med afrejse efter 1. december 2024 kan komme i betragtning.

I forbindelse med ansøgninger til støtte til forskningsophold/rejse for ph.d.-studerende prioriterer Fondet ansøgninger til ophold, der er ekstraordinære: Det vil sige udover det, der må forventes i forbindelse med krav til miljøskifte, der er indeholdt i ph.d.-bekendtgørelsen, og som derfor anses som et grundansvar for værtsuniversitetet. Undtaget herfor er dog uventede ekstraomkostninger ifm. et planlagt forskningsophold, som ikke kunne forudsiges ved indskrivningen (f.eks. medrejsende børn).


Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober 2024.


Ansøgningsskema

Legatet søges ved at benytte et ansøgningsskema, som udfyldes online og indsendes elektronisk. 

Link til ansøgningsskemaet vil blive offentliggjort den 1. august 2024.

Du vil modtage en e-mail bekræftelse indeholdende de oplysninger, du har tastet i skemaet. Bilag til din ansøgning skal vedhæftes elektronisk som én samlet PDF-fil.

Bilag

Som bilag (maks. 6 sider) skal vedhæftes følgende: projektbeskrivelse inkluderet velbegrundet formål med forskningsrejsen samt begrundelse for valg af forskningssted (maks. 2 sider). Dokumentation for forskningssted, herunder invitation for vært (påkrævet ved udenlandsophold). Budget inklusiv information om finansiering af rejsen/opholdet samt CV.


Spørgsmål kan rettes til Mette Schou på msc@royalacademy.dk eller 31 27 10 56.

KDVS indsamler personoplysninger til behandling af legatansøgninger. Du kan læse om, hvordan Selskabet behandler personoplysningerne i Selskabets privatlivspolitik.


Bestyrelse

Professor, ph.d. Marie Louise Bech Nosch, Præsident i Videnskabernes Selskab (formand)

Professor, ph.d. Thomas Sinkjær, Generalsekretær i Videnskabernes Selskab

Professor, dr.scient. Michael Møller Hansen, valgt af Videnskabernes Selskabs naturvidenskabelige klasse

Professor, Ph.D. Morten Bennedsen, valgt af Videnskabernes Selskabs humanistiske klasse


--------------------------------------------------------------------------------

Sekretær: Mette Schou - msc@royalacademy.dk