Niels Bohr Fondet er en sammenlægning af de fem legater:

  • Niels Bohr Legatet,
  • Emil Herborgs Legat til unge, danske, ubemidlede Naturvidenskabsmænd,
  • Mag.art. Marcus Lorenzens Legat
  • Ole Rømer Fondet
  • Julie Marie Vinter Hansens Rejselegat 

Fondet viderefører i sit formål formålene fra de fem sammenlagte legater
(se fundatsen).

De fem legater kan med fordel søges i en samlet ansøgning, idet man ved at søge Niels Bohr Fondet automatisk kommer i betragtning til alle legater. 

Der gøres opmærksom på, at ansøgninger forudsætter en bestået kandidatgrad, og at kun ansøgninger med afrejse efter den 1. december 2019 kan komme i betragtning. Der gives ikke støtte til drift, ph.d.-løn, dobbelt husførelse samt til konferencer/symposier.

Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober 2019.


Ansøgningsskema

Der skal benyttes et ansøgningsskema, som udfyldes online og indsendes elektronisk. Du vil modtage en e-mail bekræftelse efter indsendelsen. Bilag til din ansøgning skal vedhæftes elektronisk som én samlet PDF-fil.


Bilag

Som bilag (maks. 6 sider) skal vedhæftes følgende: projektbeskrivelse inkluderet velbegrundet formål med forskningsrejsen samt begrundelse for valg af forskningssted (maks. 2 sider). Dokumentation for forskningssted, herunder eventuel invitation fra vært. Budget inklusiv information om finansiering af rejsen/opholdet samt CV. 

Spørgsmål kan rettes til Rikke Reinholdt Petersen på rp@royalacademy.dk eller 33 43 53 10.

Bestyrelse

Professor, dr.scient. Mogens Høgh Jensen, Præsident i Videnskabernes Selskab (formand)

Professor, ph.d. Lars Arge, Generalsekretær i Videnskabernes Selskab

Professor, dr.pharm. Hans Bräuner-Osborne, valgt af Videnskabernes Selskabs naturvidenskabelige klasse

Lektor, dr.phil. Lene Østermark-Johansen, valgt af Videnskabernes Selskabs humanistiske klasse

--------------------------------------------------------------------------------

Sekretær: Rikke Reinholdt Petersen - rp@royalacademy.dk