Niels Bohr Fondet er en sammenlægning af de fem legater:

  • Niels Bohr Legatet,
  • Emil Herborgs Legat til unge, danske, ubemidlede Naturvidenskabsmænd,
  • Mag.art. Marcus Lorenzens Legat
  • Ole Rømer Fondet
  • Julie Marie Vinter Hansens Rejselegat 

Fondet viderefører i sit formål formålene fra de fem sammenlagte legater
(se fundatsen).

De fem legater kan med fordel søges i en samlet ansøgning, idet man ved at søge Niels Bohr Fondet automatisk kommer i betragtning til alle legater. 

Der gøres opmærksom på, at ansøgninger forudsætter en bestået kandidatgrad (Julie Marie Vinter Hansens Rejselegat undtaget), og at kun ansøgninger med afrejse efter den 1. december 2021 kan komme i betragtning. Der gives ikke støtte til drift, ph.d.-løn, dobbelt husførelse samt til konferencer/symposier.

Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober 2021.Ansøgningsskema

Der vil 1. juli 2021 komme et link til ansøgningsskemaet. 


Spørgsmål kan rettes til Mette Schou på msc@royalacademy.dk eller 31 27 10 56.KDVS indsamler personoplysninger til behandling af legatansøgninger. Du kan læse om, hvordan Selskabet behandler personoplysningerne i Selskabets privatlivspolitik.

Bestyrelse

Professor, ph.d. Marie Louise Bech Nosch, Præsident i Videnskabernes Selskab (formand)

Professor, ph.d. Thomas Sinkjær, Generalsekretær i Videnskabernes Selskab

Professor, dr.scient. Michael Møller Hansen, valgt af Videnskabernes Selskabs naturvidenskabelige klasse

Lektor, dr.phil. Lene Østermark-Johansen, valgt af Videnskabernes Selskabs humanistiske klasse--------------------------------------------------------------------------------

Sekretær: Mette Schou - msc@royalacademy.dk