Legatet er stiftet af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab på grundlag af testamentariske dispositioner truffet af kemikeren professor, dr.phil. Aksel Tovborg Jensen

Legatets formål er at styrke Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs virksomhed. Det vil blandt andet sige, at legatet skal støtte Selskabets legatkonti, specielt ved indkøb af medaljer, når Selskabet ønsker at uddele sådanne.

Desuden skal legatet sørge for, at der mindst hvert andet år afholdes en Bjerrum-Brønsted-Lang-forelæsning, opkaldt efter kemikerne Niels Bjerrum, J.N. Brønsted og Kaj Linderstrøm-Lang.

Se fundatsen for yderligere oplysninger.

Næste ansøgningsfrist er den 1. april 2021.

Kun ansøgere, der er medlemmer af Videnskabernes Selskab eller som er anbefalet af et medlem, kan komme i betragtning.

Legatet søges ved at benytte ansøgningsskemaet.

Spørgsmål kan rettes til Rikke Reinholdt Petersen på rp@royalacademy.dk eller 33 43 53 10.

KDVS indsamler personoplysninger til behandling af legatansøgninger. Du kan læse om, hvordan Selskabet behandler personoplysningerne i Selskabets privatlivspolitik.


Bestyrelse

Professor, ph.d. Lars Arge (fmd.)

Ordbogsredaktør, dr.phil. Marita Akhøj Nielsen

Professor, ph.d. Jesper Bendix

Professor, ph.d. David Bloch

--------------------------------------------------------------------------------

Sekretær: Rikke Reinholdt Petersen - rp@royalacademy.dk