Aksel Tovborg Jensen Legatet har i de seneste år støttet følgende projekter

Uddelinger 2020

Videnskabernes Selskab tildeltes 91.853 kr. til produktion af sølv- og guldmedaljer samt diverse udgifter i forbindelse hermed (herunder gravering, pakning og sikker levering). 

Medaljerne uddeles til udvalgte forskere efter regler om uddeling af Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje og Videnskabernes Selskabs Guldmedalje.


Uddelinger 2019

Adjungeret professor Else Marie Bukdahl tildeles 7000 kr. til rejse til Xiamen, Kina, ifm. afholdelse af forelæsninger om emnet ”The relation between body and Mind”.

Professor emeritus Peter Sigmund tildeles 8295 kr. til deltagelse i kongres om ionstrålefysik, IBA2019, ifm. afholdelse af foredrag om computerprogrammet PASS.

Uddelinger i 2018

Professor emeritus Troels Engberg-Pedersen tildeles 12.000 kr. til deltagelse i to internationale konferencer med papers Stoic Freedom in Paul and John og John the Baptist in Mark and John.

Uddelinger i 2017 

Mirjam Gelfer-Jørgensen tildeles 10.000 kr. til forskningsrejser til hhv. Nancy og Trondheim i forbindelse med udgivelsen af bogen Kunstarternes forbrødring.

Hans Peter Lund tildeles 10.000 kr. til forskningsrejser til Paris i forbindelse med forskningssamarbejde om Camus og Chateaubriand. 

Troels Engberg-Pedersen tildeles 5.705 kr. til rejse og ophold i forbindelse med forelæsning om og forsvar af bogen John and Philosophy. A New Reading of the Fourth Gospel.

Else Marie Bukdahl tildeles 10.000 kr. til udgivelse af The Actuality of the Baroque. 

Jon Stewart tildeles 20.000 kr. til udgivelse af bogen Sibbern's Remarks and Investigations Primarily Concerning Hegel's Philosophy. 


Uddelinger i 2016

Jon Stewart tildeles 15.000 kr. til udgivelse af Magnús Eiríksson: A Forgotten Contemporary of Kierkegaard.

Lone Simonsen tildeles 15.000 kr. til projektet “Interdisciplinary Study of Major Historic Epidemics and Transitions to longer, healthier lives”.

Lene Schøsler tildeles 15.000 kr. til to kongresrejser.


Uddelinger i 2015

Carl-Henrik Koch tildeles 5.000 kr. til oversættelsesudgifter i forbindelse med afhandling om den dansk-islandske teolog Magnus Eirikson.

Else Marie Bukdahl tildeles 11.530 kr. til rejseudgifter til Kina i forbindelse med gæsteforelæsninger.

Henrik Balslev tildeles 20.000 kr. til symposiet Tropical Plant Collections: Legacies from the past? Essential tools for the future?

Kim Sneppen tildeles 40.000 kr. i støtte til afholdelse af symposiet Excursions in Complexity.


Uddelinger i 2014

Ib Friis tildeles 30.500 kr. til rejseudgifter for tre symposiedeltagere ved symposiet Tropical Plant Collections: Legacies from the past? Essential tools for the future?

Else Marie Bukdahl tildeles 25.000 kr. til udgifter i forbindelse med afholdelse af symposiet Environmental Entanglements - Art, Technology and Natures.

Christian Troelsgård tildeles 12.500 kr. til trykning af bogen Chants of the Italo-Albanese Tradition in Sicily / Canti ecclesiastici della tradizione italo-albanese in Sicilia.


Uddelinger i 2013

Lene Schøsler tildeltes 18.000 kr. til en studierejse til Cambridge, hvor hun vil forberede en tekstkritisk udgave af Leonora Christinas franske selvbiografi fra 1673 med en lingvistisk analyse af Leonora Christinas fransk.

Finn O. Hvidberg-Hansen tildeltes 6.795 kr. til studierejse til Istanbul og Beirut for at fortsætte senere års indhentning af epigrafisk og ikonografisk materiale vedr. Palmyra og andre lokaliteter i Tyrkiet (Edessa og Istanbul).


Uddelinger i 2012

Mogens Herman Hansen tildeltes 25.000 kr. til udgivelse af en italiensk udgave af bogen Polis. Den oldgræske bystatskultur, som udkom på Museum Tusculanums Forlag i 2004. Den italienske udgave udkommer på forlaget EGEA i Milano.

Troels Engberg-Pedersen tildeltes 46.000 kr. til genudgivelse af Johnny Christensens An Essay on the Unity of Stoic Philosophy. Bogen planlægges udgivet på Museum Tusculanums Forlag. 


Uddelinger i 2011

Jon Stewart tildeltes 30.000 kr. til udgivelse af antologien Between Vaudeville, Romantic Comedy and National Drama: The Heibergs and the Theater.


Uddelinger i 2010

Videnskabernes Selskab tildeltes 72.910 kr. til indkøb af guld- og sølvmedaljer.

Christian Troelsgård tildeltes 15.000 kr. til trykning, markedsføring og distribution af bogen Byzantine neumes.

Finn Hvidberg-Hansen tildeltes 7.200 kr. til en rejse til Damaskus i forbindelse med artiklen Some sacred stones in and around Edessa.

Karen Olwig tildeltes 20.000 kr. til indsamling af data i forbindelse med forskningsprojektet Køn og migration. Uddannelse, familie og social mobilitet blandt caribiske sygeplejersker.