Aksel Tovborg Jensen Legatet har i de seneste år støttet følgende projekter

Uddelinger 2022

Videnskabernes Selskab blev tildelt tilskud til 4 sølvmedaljer. I 2021 blev der søgt om tilskud til 5 medaljer. Der købte man dog kun en medalje. Det har efterfølgende vist sig, at sølvpriserne er steget. Man søger derfor nu om 10.092,50 kr. Sammen med tidligere bevilling på 11.912,50, så vil der i 2022 blive købt 4 medaljer til en pris af 22.005 kr.  

Professor Elisabeth Engberg-Pedersen blev bevilget  9.271 kr. til deltagelse i ”The 8th Conference of the Scandinavian Association for Language and Cognition i Finland.

Uddelinger 2021

Ingen

Uddelinger 2020

Videnskabernes Selskab tildeltes 91.853 kr. til produktion af sølv- og guldmedaljer samt diverse udgifter i forbindelse hermed (herunder gravering, pakning og sikker levering). 

Medaljerne uddeles til udvalgte forskere efter regler om uddeling af Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje og Videnskabernes Selskabs Guldmedalje.


Uddelinger 2019

Adjungeret professor Else Marie Bukdahl tildeles 7000 kr. til rejse til Xiamen, Kina, ifm. afholdelse af forelæsninger om emnet ”The relation between body and Mind”.

Professor emeritus Peter Sigmund tildeles 8295 kr. til deltagelse i kongres om ionstrålefysik, IBA2019, ifm. afholdelse af foredrag om computerprogrammet PASS.

Uddelinger i 2018

Professor emeritus Troels Engberg-Pedersen tildeles 12.000 kr. til deltagelse i to internationale konferencer med papers Stoic Freedom in Paul and John og John the Baptist in Mark and John.

Uddelinger i 2017 

Mirjam Gelfer-Jørgensen tildeles 10.000 kr. til forskningsrejser til hhv. Nancy og Trondheim i forbindelse med udgivelsen af bogen Kunstarternes forbrødring.

Hans Peter Lund tildeles 10.000 kr. til forskningsrejser til Paris i forbindelse med forskningssamarbejde om Camus og Chateaubriand. 

Troels Engberg-Pedersen tildeles 5.705 kr. til rejse og ophold i forbindelse med forelæsning om og forsvar af bogen John and Philosophy. A New Reading of the Fourth Gospel.

Else Marie Bukdahl tildeles 10.000 kr. til udgivelse af The Actuality of the Baroque. 

Jon Stewart tildeles 20.000 kr. til udgivelse af bogen Sibbern's Remarks and Investigations Primarily Concerning Hegel's Philosophy. 


Uddelinger i 2016

Jon Stewart tildeles 15.000 kr. til udgivelse af Magnús Eiríksson: A Forgotten Contemporary of Kierkegaard.

Lone Simonsen tildeles 15.000 kr. til projektet “Interdisciplinary Study of Major Historic Epidemics and Transitions to longer, healthier lives”.

Lene Schøsler tildeles 15.000 kr. til to kongresrejser.