Fondens formål er at yde tilskud til tilvejebringelse af arbejdssteder for danske videnskabsmænd efter indstilling af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Fondens bestyrelse tildeler arbejdssted efter opslag. Arbejdssted kan tildeles kvalificerede videnskabsmænd, der på grund af pensionering, pladsmangel på forskningsinstitutter eller af anden grund ikke har adgang til egnet arbejdssted.

Kun ansøgere, der er medlem af Videnskabernes Selskab, kan komme i betragtning.

*Der er p.t. lukket for ansøgninger til A. Collstrops Fond.*
Hjemmesiden vil blive opdateret med ny information, når denne haves. 

Spørgsmål kan rettes til Mette Schou på msc@royalacademy.dk eller 31 27 10 56.

Videnskabernes Selskab indsamler personoplysninger til behandling af legatansøgninger. Du kan læse om, hvordan Selskabet behandler personoplysningerne i Selskabets privatlivspolitik.


Fondets bestyrelse:

Professor, ph.d. Susanne Ditlevsen 

Professor, ph.d. Mikael Rask Madsen, fmd.

Seniorforsker, dr.phil. Eva Skafte Jensen

Professor, ph.d. Tobias Wang 

--------------------------------------------------------------------------------

Sekretær: Mette Schou - msc@royalacademy.dk