Fondens formål er at yde tilskud til tilvejebringelse af arbejdssteder for videnskabsfolk i Danmark efter indstilling af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Herboende videnskabsfolk som ønsker et midlertidigt arbejdssted, har mulighed for at søge op til 50.000 kr. pr. år til dækning af lokale/hotel udgifter eksempelvis til følgende formål:

  • Arbejdsrefugium for en eller flere personer ved flere personer uploades CV for hovedansøger
  • Tilvejebringelse af midlertidigt arbejdssted for en eller flere personer

Ansøgningen skal bestå af en motiveret ansøgning, budget og CV (max 2 sider)

Der vil være 2 ansøgningsfrister om året 1. april og 1. oktober


Ansøgningsskema

Legatet søges ved at benytte et ansøgningsskema, som udfyldes online og indsendes elektronisk.


Spørgsmål kan rettes til Mette Schou på msc@royalacademy.dk eller 31 27 10 56.

Videnskabernes Selskab indsamler personoplysninger til behandling af legatansøgninger. Du kan læse om, hvordan Selskabet behandler personoplysningerne i Selskabets privatlivspolitik.


Fondets bestyrelse:

Professor, ph.d. Susanne Ditlevsen 

Professor, ph.d. Mikael Rask Madsen, fmd.

Seniorforsker, dr.phil. Eva Skafte Jensen

Professor, ph.d. Tobias Wang 

--------------------------------------------------------------------------------

Sekretær: Mette Schou - msc@royalacademy.dk