Fondens formål er at yde tilskud til tilvejebringelse af arbejdssteder for danske videnskabsmænd efter indstilling af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Fondens bestyrelse tildeler arbejdssted efter opslag. Arbejdssted kan tildeles kvalificerede videnskabsmænd, der på grund af pensionering, pladsmangel på forskningsinstitutter eller af anden grund ikke har adgang til egnet arbejdssted.

Næste ansøgningsfrist er den 1. april 2021.

Kun ansøgere, der er medlem af Videnskabernes Selskab, kan komme i betragtning.

Fondet søges ved at benytte ansøgningsskemaet

Spørgsmål kan rettes til Rikke Reinholdt Petersen på rp@royalacademy.dk eller 33 43 53 10.

KDVS indsamler personoplysninger til behandling af legatansøgninger. Du kan læse om, hvordan Selskabet behandler personoplysningerne i Selskabets privatlivspolitik.


Bestyrelse

Professor, ph.d. Susanne Ditlevsen 

Professor, ph.d. Mikael Rask Madsen, fmd.

Seniorforsker, dr.phil. Eva Skafte Jensen

Professor, ph.d. Tobias Wang 

--------------------------------------------------------------------------------

Sekretær: Rikke Reinholdt Petersen - rp@royalacademy.dk