Fonden stiller for tiden fem forskerværelser til rådighed for kvalificerede videnskabsmænd, der på grund af pensionering, pladsmangel på forskningsinstitutter eller af anden grund ikke har adgang til egnet arbejdssted.

Forskerværelserne benyttes 2020/2021 af:

Mogens Trolle Larsen

Forskerværelserne benyttes 2019/2020 af:

Mogens Herman Hansen
Mogens Trolle Larsen
Poul Christian Matthiessen
Per Øhrgaard 
Hans Thybo

Forskerværelserne benyttes i 2018/2019 af:

Mogens Herman Hansen
Mogens Trolle Larsen
Poul Christian Matthiessen
Per Øhrgaard
Hans Thybo

Grosserer A. Colstrops Fond har i de seneste år støttet følgende projekter:

Uddelinger 2019: Ingen uddelinger

Uddelinger 2018: Ingen uddelinger

Uddelinger 2017: Ingen uddelinger

Uddelinger i 2016

Professor emeritus Christian Berg modtog 10.000 kr. til studierejse til Santiago, Chile og Rio de Janeiro for at samarbejde med professor Emilio Porcu om rækkeudviklinger i forbindelse med kompakte Gelfand par.

Uddelinger i 2014

Professor emeritus John Bergsagel fik 22.980 kr. til studierejse til Rom og Milano for at undersøge den norske violinist og komponist Halfdan Jebes (1868-1937) hidtil ukendte tilknytning til Italien i årene omkring 1900.


Uddelinger i 2013

Professor emeritus, dr.phil. Lene Schøsler fik 8.000 kr. til én uges studierejse til Nancy, Frankrig; forberedelse af den første tekstkritiske udgave med en lingvistisk analyse af Leonora Christinas fransk.

Professor emeritus, fil.dr. Arne Strid får 25.400 kr. til 30 dages studierejse til Berlin og Wien for at arbejde ved de botaniske haver i forbindelse med projektet "Atlas of the Greek Flora".

Professor emeritus Peter Sigmund fik 15.646 kr. til to ugers ophold på Refugiet Klitgaarden i Skagen for at arbejde med bind 3 af monografien "Particle Penetration and Radiation Effects".

Professor emeritus, fil.dr. Jan Linderberg fik 13.500 kr. til to ugers studierejse til University of Utah, Salt Lake City, USA for at færdiggøre projektet "Anions and double anions of Buckminsterfullerenes".

Professor, dr.jur. et phil. Ditlev Tamm fik 23.00 kr. til to studierejser à hver én uge til hhv. Wien og Budapest samt til Bogota, Colombia som led i et komparativt projekt om de øverste domstole.

Professor, cand.scient, ph.d. Carsten Wiuf fik 17.500 kr. til 30 dages studierejse til TATA Institute of Fundemental Research i Mumbai, Indien for at forske i sammenhænge mellem stokastiske og deterministiske dynamiske systemer.


Uddelinger i 2012

Bengt Saltin fik 17.000 kr. til ophold ved Southwestern Medical School, University of Texas, Dallas.

John Bergsagel fik 19.550 kr. til ophold på Det Danske Institut i Rom og undersøgelser af kildemateriale på det Vatikanske bibliotek.

Thomas Kiørboe fik 32.500 kr. til forskningsophold ved Stazione Zoologica, Napoli, Italien.